nicolaas logolerengroeienbloeien

2015-2016

 

Wat doen we eigenlijk allemaal in groep 5?

 

Rekenen   

We werken met de rekenmethode ‘De Wereld in Getallen’. Deze methode is zodanig samengesteld dat er leerstof aanwezig is voor alle kinderen. Alle kinderen starten met dezelfde instructie uit hetzelfde rekenboek.
Daarna wordt er gedifferentieerd in drie niveaus. Deze worden aangeduid met sterren. De leerstof is verdeeld in lessen, taken en projecttaken.
 
Wat aan de orde komt:
 • Memoriseren van de tafels van 1 t/m 10
 • Memoriseren van simpele plus- en minsommen
 • Oriëntatie op de getallen tot en met 1000
 • Optellen en aftrekken tot en met 100
 • Optellen en aftrekken tot en met 1000
 • Vermenigvuldigen, voornamelijk de tafels
 • Later in de methode bv 4x25 etc.
 • Delen (32: 8 = , 37 : 5 = .. rest ..) Geen staartdelingen!
 • Geld en tijd / klok (besteed hier thuis aandacht aan!!!)
 • Meten en meetkunde  
 
Voor extra oefening en verrijking gebruiken we het plusboekje, Somplex en Panda. Alle kinderen werken
zelfstandig in het boekje Mijn tafelboek.
 De oefenstof bestaat uit het inoefenen van de tafels.
 

Taal

De taalmethode ‘Taal Actief’ heeft 10 thema’s. In elk thema zijn de oefeningen gekoppeld aan een verhaal. Er zijn basis- oefeningen en verrijkingsoefeningen. Op basis van toetsgegevens laten we de
kinderen de week na de toets de verrijkingsoefeningen of remediërende oefeningen maken in het Taalboek Extra.
 
Taalaspecten die aan de orde komen zijn:
 • Luisteren, spreken en gesprek
 • Het schrijven van verhalen en andere teksten
 • Taalbeschouwing, zoals woord- en zinsbouw, wanneer bepaald taalgebruik hanteren en woordenschat
 • Informatiemiddelen, zoals bijv. het woordenboek gebruiken; daarom veel aandacht voor alfabetiseren!    
 

Spelling

Ook hierbij gebruiken we de methode ‘Taal actief’, met 10 thema’s van 4 weken. Elk thema bevat meerdere spellingscategorieën. Deze worden getoetst in het signaal- en vervolgens het controledictee. Afhankelijk van de toetsresultaten wordt er remediërende of verrijkende leerstof aangeboden.  
Daarnaast hebben we een dagelijks dictee waarin geoefend wordt. De kinderen die spelling heel moeilijk vinden, krijgen de mogelijkheid om digitaal thuis en op school te blonen. Zie www.bloon.nl.

Lezen

Vormen van lezen:
 • Individueel lezen (eigen leesboek, strips, krantjes, tijdschriften)
 • Ralfi lezen (nieuwsbegrip)
 • Begrijpend lezen. Methode: Goed gelezen / nieuwsbegrip
 • Voorlezen.
 •   Regelmatig bezoeken we samen de bibliotheek om een leesboek te halen.
 • In oktober is er de kinderboekenweek met een heuse voorleeswedstrijd.
 

Schrijven

Onze methode heet ‘De Schrijfsleutel’.  
Uitgangspunten zijn:  Het handschrift moet helder en eenvoudig van vorm zijn en motorisch makkelijk uit te voeren.   Daarnaast wordt er gelet op een goede schrijfhouding. Niet zoals op het plaatje hieronder!
We schrijven alleen met de pen die door de school is aangeschaft. Mocht er door eigen schuld iets met de pen gebeuren, dan zal er een vergoeding worden gevraagd. De pen blijft op school en gaat mee naar de volgende groep.

Aardrijkskunde

In de methode ‘Meander’ kijken we naar verschillende facetten van Nederland. De methode bestaat uit de volgende thema’s:  
 • Onderweg
De kinderen leren wat aardrijkskunde precies inhoudt. Over hoe wijken, steden, maar ook klassen worden ingedeeld. Plattegronden en legenda’s komen aan bod.
 • Om ons heen
Het verschil tussen dorpen en steden; de windrichtingen; landschappen in Nederland
 • Waterland
Over de duinen, de dijken, de polders en terpen. Vanaf dit thema beginnen we ook spelenderwijs met topografie.
 • Platteland
Over akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, etc. Over de weg van het product, van groeien tot aan in de winkel.
 • Over de grens
Waar komen al die producten in de winkel vandaan? Hoe zijn ze hier gekomen? Met de trein, de
vrachtwagen, het schip of het vliegtuig?    

Geschiedenis.  

De methode Brandaan bestaat uit de volgende thema’s:  
 • Leven als jager of boer
 • Romeinen in Nederland
 • Leven als ridder
 • De middeleeuwse stad
 • De wereld ontdekken
Bij elk thema proberen we de lessen nog interessanter te maken met mooie verhalen, leuke filmpjes of mooie powerpoints.
 

Toetsen  

In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst ook huiswerk mee voor het leren van de toetsen van
aardrijkskunde en geschiedenis. Dit ‘leren leren’ is vaak nog best lastig en daarom wordt daar op school nog veel aandacht aan gegeven.  
 
Per toets krijgen de kinderen een samenvatting van de lesstof mee. Dat is in principe genoeg voor het leren en maken van de toets. Soms krijgen ze het werkboekje ook nog mee.

 

Natuuronderwijs

We behandelen allerlei onderwerpen, die min of meer de seizoenen volgen. We kijken wekelijks naar
Nieuws uit de Natuur .(www.NUDN.nl) En in het voorjaar heeft groep 5 een IVN-excursie naar en bij de Douwelerkolk:  bodem- en waterdiertjes.
We brengen ook een bezoekje aan de Ulebelt. Natuurlijk zullen er gedurende het schooljaar nieuwe activiteiten bijkomen.
 

Muziek

Muziek maken met elkaar is leuk. We zingen liedjes met elkaar of experimenteren met muziek-
instrumenten. Ook bij de methode trefwoord zingen we veel liedjes.
 

Gym

Gym wordt op maandag door onze vakleerkracht Annemiek Klavers.  
Afspraak gymleerkracht:
We vinden het reëel dat de kinderen de kleren 1 keer in het half jaar de gymkleren kunnen vergeten (meedoen op blote voeten). Tweede keer vergeten mee naar de gymzaal, maar niet meedoen en de
derde keer vergeten is op school blijven.  Graag de gymkleding af en toe wassen thuis!!!
 
 

Handvaardigheid/Tekenen/Expressie

Verschillende technieken en onderwerpen komen aan de orde n.a.v. seizoenen, feesten en actualiteit.
Een paar keer per jaar zal de circuitvorm worden gehanteerd; roulatie van verschillende technieken in
groepjes.

 

Catechese

Methode Trefwoord. Deze methode bestaat uit thema’s, die dichtbij de ervaringen van kinderen zelf liggen en die ze kunnen herkennen in verschillende bijbelverhalen. Iedere dag wordt hier aandacht aan besteed.
 

Verkeer

We gebruiken de verkeerskrantjes  ‘Op voeten en fietsen’.
  Deze verschijnen een aantal keer per jaar. Het gaat om goed gedrag en enige kennis van verkeersregels en borden.
 

Leefstijl

Bij de methode ‘Leefstijl’  komen door middel van veel spelletjes, verhaaltjes en kringgesprekken onderwerpen aan de orde, waardoor we leren beter met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren!  
Dit alles moet leiden tot een leefstijl, waarin dat allemaal tot uiting komt. De school heeft beleid ontwikkeld ter ondersteuning van het optimaliseren van het ‘pedagogische klimaat’ m.b.t. probleemgedrag van kinderen.

Zelfstandig werken

In het kader van zelfstandig werken gaan de kinderen na instructie zelfstandig aan het werk. De kinderen werken met een dagtaak. Op onderstaand formulier noteren de kinderen de taken die ze elke dag af moeten hebben. De taken die ze af hebben, kleuren ze.
zelfstandig werken
We werken ook met een blokje bij zelfstandig werken.
Zetten ze het blokje op groen, dan mogen ze met elkaar overleggen. Staat hij op rood, dan mogen de kinderen niet overleggen. De kinderen kunnen het blokje ook op een vraagteken leggen. Dan komt de leerkracht langs. Dit alles om de kinderen om te laten gaan met uitgestelde aandacht.  Zo leren de kinderen hoe ze zelf een probleem moeten aanpakken.
 
 
 

En verder nog …

 
 • Voor de klas ! De kinderen oefenen 2 à 3 keer per jaar om voor de klas iets te vertellen. Een gedicht voordragen, een boekenbeurt, etc.

 • Sinterklaas: voor de eerste keer een surprisemiddag! We helpen Sint en Piet met cadeautjes kopen voor elkaar en deze in een leuke vorm met een gedichtje aan elkaar te geven.
  Veel kinderen in groep vijf kennen het ‘grote-mensen-geheim’ al. Als een kind nog wel gelooft kan dat gewoon. We helpen Sinterklaas gewoon een handje.

 • Ze nemen deel aan twee grote sportactiviteiten: het voetbaltoernooi Scholen Wijk 6 en de Koningsspelen.

Altijd welkom!
Voor vragen e.d. bent u altijd van harte welkom!


Met vriendelijke groeten,

Marloes Kerkmeijer (5a ma di en wo)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Corina Hospers (5a, do en vr)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rogier den Engelse (5b, ma wo do vr)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nienke van den Bosch (5b, di)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mededeling

vakantie tm 3 sept

Kalender

Augustus 2018
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Binnenkort

volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven