2018-2019

Dit is het informatieboekje van de groepen 5.
In dit boekje leest u over een groot aantal onderwerpen waarmee de kinderen te maken krijgen.
Dit jaar zijn er twee opvallende dingen anders: we hebben vier dagen een vaste onderwijsassistent. Hanneke Canrinus. Zij begeleidt de kinderen een op een, in groepjes of in de klas, altijd in overleg met de leerkracht. Hanneke heeft elke dag een vast programma, ze kent de kinderen goed, en weet wat ze nodig hebben. Wij zijn heel blij met deze uitbreiding van uren voor de onderwijsassistent.
Een andere verandering is de methode STAAL, voor taal en spelling. Het is een heel andere manier om bezig te zijn met taal en spellingwoorden aanleren. We hebben er veel vertrouwen in.

Zo gaandeweg merken de kinderen ook dat ze al in groep 5 zitten: het tempo gaat langzaam omhoog, je kunt niet de hele dag door naar de wc, als je iets kwijt bent dan moet je dat zèlf gaan zoeken, dat doet de juf/meester niet meer. Je kunt best eens een stom leesboek gekozen hebben maar vier keer per week je boek omruilen, dat doen we niet meer. Tijdens de lunch heerlijk zitten praten met iedereen: kàn, maar als de les weer begint kun jij niet rustig gaan eten. Zelfstandig werken betekent nu ineens ook dat je het alléén moet proberen en niet allerlei vriendjes om je heen gaat verzamelen om te werken. Maar groep 5 betekent òòk wat meer vrijheid soms, en natuurlessen, aardrijkskunde en geschiedenis. Of spontaan een filmpje kijken over een interessant onderwerp. Dat je kunt vertellen over iets wat je bezig houdt. En dat we daar samen over nadenken.
Groep 5 is gewoon leuk.

Wat doen we eigenlijk allemaal in groep 5?


Rekenen

We werken met de rekenmethode ‘De Wereld in Getallen’. Deze methode is zodanig samengesteld dat er leerstof aanwezig is voor alle kinderen. Alle kinderen starten met dezelfde instructie uit hetzelfde rekenboek. Daarna wordt er gedifferentieerd in drie niveaus. Deze worden aangeduid met sterren. De leerstof is verdeeld in lessen, taken en projecttaken.

Wat aan de orde komt:

 • De tafels van 1 t/m 10; automatiseren
 • - Memoriseren van simpele plus- en minsommen
 • - Oriëntatie op de getallen tot en met 1000
 • - Optellen en aftrekken tot en met 100
 • - Optellen en aftrekken tot en met 1000
 • - Vermenigvuldigen, voornamelijk de tafels
 • - Delen 32: 8 = 37 : 5 = .. rest .. (geen staartdelingen)
 • - Geld en tijd / klok en digitaal klokkijken
 • - Meten en meetkunde

Voor extra oefening en verrijking gebruiken we het Plusboekje, Somplex en Panda. Alle kinderen werken zelfstandig in hun eigen tafelboek. De oefenstof bestaat uit het inoefenen van de tafels. Er gaat heel veel tijd steken in het aanleren van de tafels.
Kinderen die de tafels goed beheersen hebben daar heel veel voordeel van de komende jaren. Er wordt ook verwacht dat u thuis regelmatig oefent. Juist het vaak oefenen slijpt de tafels in.


Taal

Dit jaar starten we met de methode ‘STAAL’. STAAL slaat een brug naar de
belevingswereld van de kinderen door gebruik te maken van bronnen uit de dagelijkse realiteit. Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Bij veel kinderen spreekt dit enorm aan. Ieder blok sluit af met een project, waarbij de kinderen gaan toepassen wat ze de voorgaande weken hebben geleerd. Hierbij krijgen ze feedback van elkaar èn van de leerkracht.

Binnen de leerlijn taal komen vier domeinen aan bod:

 • woordenschat
 • taal verkennen
 • spreken en luisteren
 • schrijven

De taalmethode ‘Staal’ heeft 8 thema’s.
Ziekenhuis, Nacht, Eskimo’s, Dierentuin, Noodweer, Draaien, Geld, Geheimen. In elk thema zijn de oefeningen gekoppeld aan een verhaal of informatieve teksten. Er zijn basisoefeningen en verrijkingsoefeningen.
Taalaspecten die aan de orde komen zijn:

 • Luisteren, spreken en gesprek
 • Het schrijven van verhalen en andere teksten
 • Taalbeschouwing, zoals woord- en zinsbouw, wanneer hanteren we bepaald taalgebruik en woordenschat
 • Informatiemiddelen, zoals bijv. het woordenboek gebruiken; daarom veel aandacht voor alfabetiseren!


Spelling

De leerlijn spelling van STAAL werkt met de spellingaanpak van José Schraven. Deze aanpak heeft ruimschoots laten zien dat het werkt! Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan de nabespreking. Kinderen kijken zelf zoveel mogelijk na, hierbij is het niet erg dat de kinderen fouten maken, want hier leren ze juist van. Een belangrijk verschil: categorieën zijn er altijd al, echter nu gebruiken we als ondersteuning klanken èn gebaren. De leerlijn spelling wordt aangevuld met grammatica en werkwoordspelling.
Ook bij spelling zijn er 8 blokken van 4 weken. Elk thema bevat meerdere spellingscategorieën. Deze worden geoefend in het dagelijks dictee.


Lezen

Vormen van lezen:
 Individueel lezen (eigen leesboek, strips, krantjes, tijdschriften)

 • Ralfi lezen
 • Begrijpend lezen. Methode: Nieuwsbegrip
 • Voorlezen.
 • Regelmatig bezoeken we samen de bibliotheek om een leesboek te halen.
 • In oktober is er de kinderboekenweek met een heuse voorleeswedstrijd.

Schrijven

Onze methode heet ‘Pennenstreken’.
Uitgangspunten zijn: Het handschrift moet helder en eenvoudig van vorm zijn en motorisch makkelijk uit te voeren. Daarnaast wordt er gelet op een goede schrijfhouding. Niet zoals op het plaatje hieronder !
We schrijven alleen met de pen die door de school is aangeschaft. Mocht er door eigen schuld iets met de pen gebeuren, dan zal er een vergoeding worden gevraagd. De pen blijft op school en gaat mee naar de volgende groep.


Aardrijkskunde

In de methode ‘Meander’ kijken we naar verschillende facetten van Nederland. De methode bestaat uit de volgende thema’s:

 • Onderweg
  De kinderen leren wat aardrijkskunde precies inhoudt. Over hoe wijken, steden, maar ook klassen worden ingedeeld.
  Plattegronden en legenda’s komen aan bod.
 • Om ons heen
  Het verschil tussen dorpen en steden; de windrichtingen; landschappen in Nederland
 • Waterland
  Over de duinen, de dijken, de polders en terpen. Vanaf dit thema beginnen we ook spelenderwijs met topografie.
 • Platteland
  Over akkerbouw, veeteelt,
  tuinbouw, etc. Over de weg van het product, van groeien tot aan in de winkel.
 • Over de grens
  Waar komen al die producten in de winkel vandaan? Hoe zijn ze hier gekomen? Met de trein, de vrachtwagen, het schip of het vliegtuig?


Geschiedenis

De methode Brandaan bestaat uit de volgende thema’s:

 • Leven als jager of boer. Eerst was Nederland een kale, koude vlakte. Toen het warmer werd kwamen de eerste mensen.
 • Romeinen in Nederland. 2000 jaar geleden woonden hier heel veel stammen. De Germanen. En toen kwam er een volk uit Italië.
 • Leven als ridder. Toen de Romeinen uit ons land vertrokken begon een nieuwe tijd. Een gevaarlijke tijd. Rijke boeren zorgden voor veiligheid. Het was de start van de middeleeuwen.
 • De middeleeuwse stad. In de middeleeuwen ontstonden steden. Daar woonden veel mensen bij elkaar. Mensen die eerder allemaal op het platteland woonden.
 • De wereld ontdekken. Aan het eind van de middeleeuwen was er veel handel. Men wilde in verre landen handel drijven. De mensen in de steden werden steeds rijker. Ook arme mensen profiteerden daar van.

  Bij elk thema proberen we de lessen nog interessanter
  te maken met mooie verhalen, leuke filmpjes of een mooie powerpoint.

 

Toetsen

In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst ook huiswerk mee voor het leren van de toetsen van aardrijkskunde en geschiedenis. Dit is nieuw. En ‘leren hoe je moet leren’ is vaak nog best lastig en daarom wordt daar op school nog veel aandacht aan besteed.

Ook voor u als ouder is het steeds weer zoeken naar hoe uw kind het beste leert. Wat voor de een
wel werkt, hoeft bij een ander niet per se te werken .

Om thuis te leren krijgen de kinderen een samenvatting van de lesstof mee. Dat kan aangevuld worden met hun werkboekje of een stuk tekst over het onderwerp. Dit is in principe voldoende om thuis te leren.


Natuuronderwijs

We behandelen allerlei onderwerpen, die min of meer de seizoenen volgen. We gebruiken boekjes die de jaargetijden volgen. We brengen ook de bijen van de Ulebelt een bezoekje tijdens de imkerles. Natuurlijk zullen er gedurende het schooljaar nieuwe activiteiten/excursies bijkomen.


Muziek

Muziek maken met elkaar is leuk. We zingen liedjes met elkaar of we experimenteren met allerlei muziekinstrumenten.
Ook bij de levensbeschouwelijke methode Trefwoord zingen we veel liedjes.


Gym

Gym wordt op donderdag door vakleerkracht Bo Smit gegeven. In het Haarhuus. Dit jaar is op donderdag ook een student aanwezig die de opleiding volgt en assisteert.
Ouders let op: Er is een afspraak met de gymleerkracht.
De kinderen mogen hun gymkleding 1x in het half jaar vergeten: dan moeten ze meedoen op blote voeten.
Tweede keer vergeten: mee naar de gymzaal, maar niet meedoen en de derde keer vergeten: op school blijven.
Graag de gymkleding af en toe wassen thuis!


Handvaardigheid/Tekenen/Expressie

Verschillende technieken en onderwerpen komen aan de orde n.a.v. seizoenen, feesten en actualiteit. Een aantal keer per jaar komt er een grote tekenopdracht langs, van meerdere weken en met beide groepen 5 door elkaar.

Catechese

Hiervoor gebruiken we de methode Trefwoord. Deze methode bestaat uit thema’s, die dichtbij de ervaringen van kinderen zelf liggen en die ze kunnen herkennen in verschillende bijbelverhalen. Iedere dag wordt hier aandacht aan besteed.


Verkeer

We gebruiken de verkeerskrantjes ‘Op voeten en fietsen’. Deze verschijnen 8x per jaar. Elk krantje behandelt een thema in het verkeer, gericht op de leeftijd van deze kinderen. Het gaat om goed gedrag en enige kennis van verkeersregels en borden.


Leefstijl

Bij de methode ‘Leefstijl’ komen door middel van veel spelletjes, verhaaltjes en kringgesprekken onderwerpen aan de orde, waardoor we leren beter met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren!
Dit alles moet leiden tot een leefstijl, waarin dat allemaal tot uiting komt. De school heeft beleid ontwikkeld ter ondersteuning van het optimaliseren van het ‘pedagogische klimaat’ m.b.t. probleemgedrag van kinderen.


Zelfstandig werken

In het kader van zelfstandig werken gaan de kinderen na instructie zelfstandig aan het werk. De kinderen werken met een dagtaak. Op een formulier houden ze hun dagtaak bij.
We werken met een blokje bij zelfstandig werken. Staat het blokje op groen, dan mogen ze met elkaar overleggen. Staat het blokje op rood, dan mogen de kinderen niet overleggen. De kinderen kunnen het blokje ook op een vraagteken zetten. Dan komt de leerkracht langs. Zo leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht.


En verder nog …

 

 • Voor de klas! De kinderen oefenen een aantal keer per jaar om voor de klas iets te vertellen. Een gedicht voordragen, een boekenbeurt, een presentatie, etc.

 • Sinterklaas: voor de eerste keer een surprise maken voor je klasgenootjes! We helpen Sint en Piet met cadeautjes kopen voor elkaar en deze in een leuke vorm met een gedichtje aan elkaar te geven.
  Veel kinderen in groep vijf kennen het ‘grote-mensen-geheim’ al. Als een kind nog wel gelooft dan kan dat gewoon. We helpen Sinterklaas een handje.

 • Altijd welkom!
  Voor vragen e.d. bent u altijd van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,

Namens de leerkrachten, Rogier den Engelse (5a, ma)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Rob van den Berg (5a, di-vr) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Jacqueline Hendriks (5b, ma-di) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Marieke Arts (5b wo-vr) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
en de onderwijsassistent,
Hanneke Canrinus (5a en 5b, ma-do)