2018-2019

 

Groep 6a

Juf Eline (ma t/m vr) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Groep 6b

Juf Nienke (ma-di-wo) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Juf Corina (do-vr)
c.h Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Informatie over leerjaar groep 6

De leerstof die wordt aangeboden in groep 6 zal worden afgestemd op de ontwikkeling van uw kind. Dit betekent dat eerst goed is besproken met de leerkrachten van groep 5 welke aanpak en leerstofaanbod het beste past bij uw kind. Hier zullen de leerkrachten van groep 6 hun aanbod op afstemmen.
Zo proberen ze zo veel mogelijk met individuele verschillen rekening te houden.


Weektaak, zelfredzaamheid

In groep 6 wordt de ‘dagtaak’ (gr.4) of de ‘tweedaagse taak’ (gr.5) uitgebreid tot een ‘weektaak’. Van veel vakken worden de te maken oefeningen ingevuld op het weektaakformulier.
Sommige onderdelen kunnen de kinderen echt zelfstandig maken, maar bij de meeste onderdelen wordt eerst uitleg gegeven. Als ze een bepaald onderdeel af hebben dan kijken ze dit zelf na en kunnen ze dat vakje op hun formulier inkleuren. Zo hebben ze een goed overzicht over wat al af is en wat niet.
De meeste taken kijken de kinderen zelf na, zodat ze inzicht krijgen in het gemaakte werk. Bij veel gemaakte fouten wordt de leerkracht door het kind hierover geïnformeerd. Het wordt vervolgens, met eventuele hulp van de leerkracht, verbeterd. Op deze manier stimuleren we het eigenaarschap van de kinderen.

In het begin moeten veel kinderen wennen aan het inplannen en bijhouden. De weektaak begint dan ook klein en wordt later pas uitgebreid. Ook wordt er over moeilijkheden m.b.t. het bijhouden van de weektaak gesproken, zodat ze van elkaars ervaringen kunnen leren.

Elke dag wordt twee keer een half uur vrijgemaakt voor de weektaak. Het eerste deel moeten de kinderen stil werken en kunnen ze niets vragen aan elkaar of de leerkracht. Dit stimuleert de kinderen om zelf tot goede oplossingen te komen. In het tweede deel mogen ze wel vragen stellen aan elkaar. Mede op deze manier proberen we de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en planvaardigheid te bevorderen.


Extra werk

Als de weektaak af is, kunnen de kinderen extra oefeningen pakken. Deze zijn zelfstandig te maken en na te kijken.


Taal

Dit jaar starten we met de methode ‘STAAL’. STAAL maakt een brug naar de belevingswereld van de kinderen door gebruik te maken van bronnen uit de dagelijkse realiteit. Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Bij veel kinderen spreekt dit enorm aan. Ieder blok sluit af met een project, waarbij de kinderen gaan toepassen wat ze de voorgaande weken hebben geleerd. Hierbij krijgen ze feedback van elkaar èn de leerkracht.

Binnen de leerlijn taal komen vier domeinen aan bod:
- Woordenschat
- taal verkennen
- spreken en luisteren
- schrijven


Spelling

De leerlijn spelling van STAAL werkt met de spellingaanpak van José Schraven. Deze aanpak heeft ruimschoots laten zien dat het werkt! Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan de nabespreking. Kinderen kijken zelf zoveel mogelijk na, hierbij is het niet erg dat de kinderen fouten maken, want hier leren ze juist van.
De leerlijn spelling wordt aangevuld met grammatica en werkwoordspelling.


Lezen

Op de Nicolaasschool doen we aan ‘Schoolbreed Lezen’. Leeszwakke kinderen lezen volgens de RALFI-methode, waarbij een tekst een week lang gezamenlijk, in tweetallen en zelfstandig wordt gelezen. Deze teksten van ‘Nieuwsbegrip' behandelen altijd actuele onderwerpen.
De andere kinderen zijn op deze momenten aan het stillezen of zijn op een andere manier met leesactiviteiten bezig.


Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methode werkt met teksten uit de actualiteit. We merken dat dit aanspreekt bij de kinderen. De methode heeft een klassikale les, waarbij de leerkracht structureel een voorbeeldfunctie heeft t.a.v. de aanpak van de tekst en structuren.
Voorbeelden van onderdelen die aan bod komen zijn:
• hulpmiddelen om de tekststructuur te ontdekken
• ontdekken van de bedoeling van de schrijver
• inhoud van de tekst begrijpen en kunnen samenvatten


Woordenschat

Bij het aanbieden van de spellingwoorden en bij de oefeningen uit het taalboek wordt natuurlijk ook de woordenschat vergroot. Tevens leren de kinderen bij zaakvakken als biologie, geschiedenis en aardrijkskunde nog allerlei andere begrippen. U kunt als ouder natuurlijk ook een grote invloed uitoefenen op het aanleren van nieuwe woorden en begrippen. U kunt veel aandacht besteden aan voorlezen, praten over de actualiteit, etc.


Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de rekenmethode ‘Wereld in Getallen’. Deze methode is zodanig samengesteld dat er leerstof aanwezig is voor alle kinderen. Alle kinderen starten met een gelijke instructie uit hetzelfde rekenboek. Daarna wordt er gedifferentieerd in drie niveaus. Deze worden aangeduid met sterren. De methode bestaat uit acht blokken. Elk blok wordt afgesloten met een aantal toetsen. Naar aanleiding van die toetsen maken de kinderen extra herhalingsoefeningen of verdiepende oefeningen.

De basis van het rekenen die in lagere groepen aan bod is gekomen wordt vanaf groep 6 steeds abstracter en de vaardigheden moeten steeds vaker worden toegepast in realistische situaties.
De kinderen leren cijferend rekenen: optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.
Breuken en verhoudingstabellen komen geregeld aan bod en het automatiseren van keertafels, deeltafels en wat meer standaard plus- en minsommen is én blijft heel belangrijk. Blijf dus goed thuis met de tafels oefenen. Uw kind heeft er alleen maar profijt van.

Zoals u hier leest, hebben de kinderen heel wat oefenstof te verwerken. Vaak zijn het gewone oefenrijtjes, maar vooral de projecttaken zijn interactief. Bovendien moet de aangeleerde stof nu toegepast worden in verschillende realistische situaties. Op de computer wordt er verder in WIG hard geoefend met het automatiseren en het memoriseren van getallen.

De zeer goede rekenaars kunnen ook werken met een pluswerkboekje dat bij de methode hoort of 'Somplex', met allerlei uiteenlopende
moeilijkere opdrachten.

Realiseert u zich goed dat bepaalde sommen misschien op een andere manier worden aangeboden dan u vroeger hebt geleerd. Uw kind thuis helpen kan dan soms verwarrend zijn. U kunt altijd bij ons terecht voor vragen!


Schrijven

De methode die we gebruiken heet ‘De Schrijfsleutel’. De aandachtspunten zijn het verbeteren van de fijne motoriek, de juiste houding van het lichaam en het correct vasthouden van de pen.


Verkeer

We gebruiken tijdens de verkeerslessen het verkeerskrantje ‘Op Voeten en Fietsen’ voor groep 5 en 6. Dit krantje werkt met foto’s en
tekeningen. Spelenderwijs worden de kinderen wegwijs gemaakt in het verkeer.


Aardrijkskunde

We werken met de methode ‘Meander’. In deze methode worden de volgende thema’s behandeld:

1. Water (de watersnoodramp in 1953 en de deltawerken)
2. Werk en energie (beroepsgroepen, industrie, vrije tijd)
3. De aarde beweegt (dag en nacht, seizoenen)
4. Streken en klimaten (klimaat, polen, het weer, wind)
5. Allemaal mensen (steden, wijken, randstad, groene hart)


Alle thema’s beginnen met een verhaal waarin Meander, Naut en Brandaan de hoofdrol spelen.
Les 1 en les 2 bestaan uit de informatie die hierboven tussen de haakjes staat. Les 3 is altijd een topografie les, waarbij verschillende provincies worden belicht.
In les 4 staan de samenvatting en de begrippen. Ook wordt hetzelfde thema bekeken, maar dan over de grens in verre landen. Heel afwisselend, dus!
Les 5 bestaat uit de afsluitende toets.

We zullen een nieuw thema altijd starten met de topografie les. Zodat de kinderen ook weten waar de plaatsen, die we behandelen tijdens de les, op de kaart liggen.


Geschiedenis

Met geschiedenis werken we met de methode ‘Brandaan’. Deze methode sluit aan bij ‘Meander’. In deze methode worden de volgende thema’s behandeld:

1. Handel overzee (V.O.C., stapelmarkt, Gouden Eeuw)
2. Slavernij (W.I.C., slavenhandel, plantages)
3. Industrie in Nederland (stoom, fabrieken, kinderarbeid)
4. De Tweede Wereldoorlog (crisis, Hitler, Anne Frank)
5. Welvaart in Nederland (wederopbouw, jaren 50, hippies)

Ook hier beginnen alle thema’s met een verhaal over Meander, Naut en Brandaan. In Les 1, les 2 en les 3 wordt de nieuwe informatie aangeboden. Vaak wordt deze verduidelijkt met filmpjes.
In les 4 wordt de lesstof in een stripverhaal samengevat. Daarnaast worden alle begrippen uit de les nog een keer herhaald.
Les 5 bestaat uit de afsluitende toets.


Natuur/Techniek

Voor natuur/techniek gebruiken we soms de methode ‘Leefwereld’. We behandelen
onderwerpen die te maken hebben met de (niet) levende natuur, milieu en techniek, planten/dieren en het eigen lichaam.


Engels

Nieuw dit schooljaar is het vak Engels. We werken met de methode ‘Stepping up’ voor groep 5/6. Dit is de voorloper van de methode ‘Stepping Stones’ die vaak in het voortgezet onderwijs gebruikt wordt.
We geven wekelijks Engelse les waarbij we de nadruk leggen op het spelenderwijs leren van de Engelse taal. Door middel van spelletjes, liedjes zingen, raadsels en andere opdrachten in het werkboek. Er worden vier hoofdstukken behandeld in dit schooljaar. De kinderen krijgen in groep 6 geen toetsen van Engels.
De volgende onderdelen komen in elk hoofdstuk aan bod:
- Luistervaardigheden
- Leesvaardigheden
- Spreekvaardigheden
- Schrijfvaardigheden


Digitale schoolborden en computers:

Op de Nicolaasschool zijn digiborden. Tijdens normale lessen, maar vooral tijdens wereldoriëntatie, kun je heel veel extra’s laten zien. We hebben veel PowerPoint
presentaties met extra beeldmateriaal. En op internet staan vele sites en filmpjes, o.a. op www.teleblik.nl en www.schooltv.nl/beeldbank.

De kinderen werken ook zelfstandig op de computers. Ze leren met Word om te gaan om verhalen te typen. Zij krijgen ook af en toe in groepjes les van oud-leerkracht Hans Latour. Zij leren van hem hoe je een PowerPoint presentatie kunt Maken. Kennis die ze bijvoorbeeld bij hun spreekbeurt altijd kunnen gebruiken.
De kinderen werken daarnaast aan de digitale opdrachten van ‘Nieuwsbegrip’, ‘Staal’ en ‘WIG’.


Expressie

Iedere week krijgen de kinderen tekenen en handvaardigheid. Muziek en theater komen ook regelmatig aan bod.


Lichamelijke oefening

Iedere week heeft de klas 75 minuten gym.
Een lange gymles, gegeven door een
gymleerkracht in het ‘Haarhuus’. Zowel spelvormen als toestellen komen daar aan bod.


Levensbeschouwing

Ook dit schooljaar maken we gebruik van de methode ‘Trefwoord’. Elke dag wordt een facet van een bepaald thema belicht. Kijk voor actuele informatie over het thema in het Nicolaasnieuws.


Leefstijl en ‘Rots en water’

Dagelijks zijn we bezig kinderen op te voeden. In de klas hebben we regelmatig gesprekken over: ‘Hoe gaan we met elkaar om?’, ‘Gevoelens bij jezelf en de ander’. De methode Leefstijl (methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling) ondersteunt ons daarbij.
In de tweede helft van het jaar beginnen we met de lessen van ‘Rots en water’. Deze lessen worden gegeven door de leerkracht van uw kind in samenwerking met de vakleerkracht gym. Zij hebben zich in deze lessen gespecialiseerd.
Tijdens de lessen worden allerlei oefeningen en spelletjes gedaan waarbij de kinderen elkaars grenzen leren herkennen en accepteren. Daarnaast worden er gesprekjes gehouden over onderwerpen als lichaamstaal, zelfvertrouwen, assertiviteit, pesten, gepest worden, lichaamshouding, etc.


Toetsen

In groep 6 krijgen de kinderen toetsen van het CITO (rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat). Deze uitslagen worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem.
De toetsen van taal/spelling en rekenen worden op school afgenomen zonder dat uw kind hier thuis iets voor leert. De toetsen van aardrijkskunde, topografie en geschiedenis krijgen ze wel meet naar huis om te leren. Ze krijgen dan hun werkboekje, begrippenlijst en een samenvatting mee. Bij topografie is dit een speciaal oefenblad. Er wordt tevens aandacht besteed aan het ‘leren leren’, want het leren van een toets gaat natuurlijk niet zomaar.


En dan als laatste…

Hopelijk hebben we u op deze wijze een goed beeld kunnen geven van de lessen die uw kind dit schooljaar gaat volgen. We merken dat we ouders van kinderen van groep 6 minder vaak spreken. Heeft u vragen dan bent u van harte welkom! Wanneer het vragen zijn die aanleiding geven voor een gesprek staan we daar uiteraard voor open.
Een vriendelijk verzoek om de mail alleen te gebruiken voor zakelijke punten. Binnen de school hebben we namelijk afspraken gemaakt om via de mail niet inhoudelijk te reageren op persoonlijke zaken rondom leerlingen.

Rest ons nog om hier van de gelegenheid gebruik te maken dat we er enorm veel zin in hebben om er met de groep er een super fijn schooljaar van te maken.

Met vriendelijke groet,

Eline Koopman, Nienke Faas en Corina Hospers