nicolaas logolerengroeienbloeien

Nieuwe leerlingen.

Ouders die graag informatie willen over de school en de school willen bezoeken kunnen telefonisch een afspraak maken met de directeur, Astrid van den Ende.
Tijdens het bezoek vertelt zij over de school en laat zij u de school zien. Als u kiest voor onze school en uw kind wilt inschrijven, dan krijgt u hiertoe tijdens deze afspraak alle benodigde informatie en de inschrijfformulieren.

Toelatingsbeleid.

In het toelatingsbeleid van school staat omschreven dat kinderen van ouders die voor     de Nicolaasschool kiezen toelaatbaar zijn wanneer de Nicolaasschool de dichtstbijzijnde katholieke  school is.
Voor toelating van kinderen op onze school hanteren wij een aantal criteria. In volgorde genoemd zijn dit  o.a.:
 • Broertjes en zusje van reeds ingeschreven leerlingen, rekening houdend met de algemene toelatingsbepalingen.
 • Kinderen die in Schalkhaar wonen.
  o    RK kinderen (gedoopt) uit Schalkhaar.
  o    Kinderen uit Schalkhaar die binnen ons Kindcentrum op de kinderopvang zitten.
  o    Overige kinderen uit Schalkhaar.
  o    N.b. Mocht er onverhoopt teveel aanmeldingen zijn vanuit Schalkhaar, wordt geloot binnen de overige aanmeldingen.Er kunnen per schooljaar 56 kinderen instromen in de eerste kleutergroepen.

De schoolbesturen hebben met de gemeente Deventer afspraken gemaakt over de toelating van kinderen, die 4 jaar worden in 2018. Voor deze kinderen geldt:
 • Najaar 2016:  gemeente stuurt informatie naar  ouders,
 • Voor 30-03-2017: ouders melden hun kind bij de school van hun voorkeur (formulier zit bij informatiepakket  van  de gemeente).
 • Voor  1-6-2016:  ouders worden geïnformeerd of hun kind ingeschreven kan worden of    niet.

Een uitgebreid beleidsstuk omtrent toelating is op school aanwezig. Wordt uw kind afgewezen, dan kan er bezwaar gemaakt worden bij het bestuur. Deze is aangesloten bij een gemeentelijke bezwarencommissie.

Instroom 4-jarigen.

De wet geeft aan dat kinderen vanaf de dag dat ze 4 jaar worden naar de basisschool mogen. De wet geeft de mogelijkheid om een gewenningsperiode daaraan vooraf te laten gaan. Bij ons op school zijn er in de maand dat het kind 4 jaar wordt, in principe 4 gewendagen in de eerste 2 weken van deze maand. Vanaf de derde week van deze maand gaat het kind dan alle dagen naar school. De wendagen zijn op de dinsdag en donderdag, maar in overleg met de leerkracht kan hiervan afgeweken worden.
In de week vooraf aan de gewendagen mag het kind samen met de ouder een kort bezoekje na schooltijd aan school brengen. Het kind kan vast kennis maken met de
 
leerkracht en de klas (zonder kinderen) vast bekijken. Als ouder kunt u op dit moment eventueel praktische vragen stellen.

  1ste gewendag 2de 3de 4de dagelijks vanaf
Oktober 03-10 06-10 11-10 13-10 24-10
November 07-11 03-11 08-11 10-11 14-11
December geen instroom ivm vakantiedagen 10-01
Januari 09-01 12-01 17-01 19-01 23-01
Februari 08-02 09-02 14-02 16-02 27-02
Maart 06-03 19-03 14-03 16-03 20-03
April 05-04 06-04 11-04 13-04 18-04
Mei 05-05 04-05 09-05 11-05 15-05
Juni in overleg *
       
*) naar gelang het leerlingenaantal kunnen deze kinderen instromen, school stelt u hiervan tzt op de hoogte

De kinderen die in juli, augustus en september 4 jaar worden, komen na de grote vakantie dagelijks . In één van de laatste weken voor de grote vakantie wordt een kennismakingsmoment met de leerkracht en de groep georganiseerd voor de kinderen die in juli, augustus en september 2016 vier jaar worden en het nieuwe schooljaar starten in groep 1. U wordt hier in de maand juni over geïnformeerd.

Intakegesprek.

Wanneer u uw kind heeft ingeschreven, ontvangt u twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt een intakeformulier. Hierin worden een aantal vragen gesteld betreffende het kind. Nadat het formulier is teruggestuurd volgt een uitnodiging voor de eerste wendag/ schooldag. In deze uitnodiging staat in welke groep en bij welke leerkracht uw kind in de groep komt. Na 4 tot 6 weken onderwijs vindt er een gesprek met de leerkracht plaats. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier besproken en de eerste gewenperiode.

Mededeling

vakantie tm 3 sept

Kalender

Augustus 2018
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Binnenkort

volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven