Nieuwe leerlingen.

Ouders die graag informatie willen over de school en de school willen bezoeken kunnen telefonisch een afspraak maken met de adjunct-directeur. Wij plannen deze afspraken in, vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar oud is en u een brief van de gemeente heeft gekregen. Tijdens het bezoek vertelt zij over de school en laat zij u de school zien. Als u kiest voor onze school en uw kind wilt inschrijven dan krijgt u hiertoe tijdens deze afspraak alle benodigde informatie en de inschrijfformulieren. In het schooljaar 2019-2020 schrijven wij de leerlingen in die geboren zijn in 2017.


Toelatingsbeleid.

Toelatingsbeleid In het toelatingsbeleid van school staat omschreven dat kinderen van ouders die voor de Nicolaasschool kiezen toelaatbaar zijn wanneer de Nicolaasschool de dichtstbijzijnde katholieke school is. Wij streven ernaar om onze groepen niet groter dan 27 leerlingen te laten zijn.

Voor toelating van kinderen op onze school hanteren wij een aantal criteria. In volgorde genoemd zijn dit o.a.: 

  • Broertjes en zusje van reeds ingeschreven leerlingen, rekening houdend met de algemene toelatingsbepalingen; 
  • Katholieke kinderen uit Schalkhaar; 
  • Kinderen uit Schalkhaar; 
  • Katholieke kinderen van buiten Schalkhaar voor wie de Nicolaasschool de dichtstbijzijnde katholieke school is.

N.b. Als er teveel aanmeldingen zijn vanuit Schalkhaar, loten wij binnen de overige aanmeldingen. Wij kunnen per schooljaar 54 kinderen plaatsen in de kleutergroepen. 

De schoolbesturen hebben met de gemeente Deventer afspraken gemaakt over de toelating van kinderen die 4 jaar worden in 2021. Voor deze kinderen geldt:

  • November 2020: gemeente stuurt informatie naar ouders;
  • Voor 30-03-2020: ouders melden hun kind bij de school van hun voorkeur (formulier zit bij informatiepakket van de gemeente);
  • Voor 1-6-2020: ouders worden geïnformeerd of hun kind al dan niet ingeschreven kan worden.

Een uitgebreid beleidsstuk omtrent toelating is op school aanwezig. Wordt uw kind afgewezen dan kan er bezwaar gemaakt worden bij het bestuur. Deze is aangesloten bij een gemeentelijke bezwarencommissie.

Instroom 4-jarigen.

6.3 Instroom 4-jarigen De wet geeft aan dat kinderen vanaf de dag dat ze 4 jaar worden naar de basisschool mogen. De wet geeft de mogelijkheid om een gewenningsperiode daaraan vooraf te laten gaan. Bij ons op school zijn er in de maand dat het kind 4 jaar wordt, in principe 4 wendagen in de eerste 2 weken van deze maand. Vanaf de derde week van deze maand gaat het kind dan alle dagen naar school. De wendagen zijn op de dinsdag en donderdag, maar in overleg met de leerkracht kan hiervan afgeweken worden. In de week vooraf aan de wendagen mag het kind samen met de ouder na schooltijd een kort bezoekje aan school brengen. Het kind kan vast kennis maken met de leerkracht en de klas (zonder kinderen) vast bekijken. Als ouder kunt u op dit moment eventueel praktische vragen stellen.   1ste gewendag 2de 3de 4de dagelijks vanaf
Oktober 01-10 03-10 08-10 10-10 14-10
November 05-11 07-11 12-11 14-11 18-11 
December geen instroom ivm vakantiedagen 06-01
Januari 07-01 09-01 14-01 16-01 20-01
Februari 04-02 06-02 11-02 13-02 24-02
Maart 03-03 05-03 10-03 12-03 16-03
April 07-04 09-04 woe 15-04 16-04 20-04
Mei 12-05 14-05 19-05 woe 20-05 25-05
Juni naar gelang het leerlingenaantal kunnen deze kinderen instromen, school stelt u hiervan tzt op de hoogte    


De kinderen die in juli, augustus en september 4 jaar worden, komen na de grote vakantie dagelijks. In één van de laatste weken voor de grote vakantie wordt een kennismakingsmoment met de leerkracht en de groep georganiseerd voor de kinderen die in juli, augustus en september 2017 vier jaar worden en het nieuwe schooljaar starten in groep 1. U wordt hier in de maand juni over geïnformeerd.

Intakegesprek.

Wanneer u uw kind heeft ingeschreven, ontvangt u een aantal maanden voordat uw kind 4 jaar wordt een intakeformulier. Hierin worden een aantal vragen gesteld betreffende het kind. Ongeveer vier weken voordat uw kind start, ontvangt uw kind een uitnodigingskaart. U ontvangt een mail met informatie over de wendagen en de eerste schooldag. In deze mail staat in welke groep en bij welke leerkracht uw kind in de groep komt. Na 4 tot 6 weken onderwijs vindt er een gesprek met de leerkracht plaats. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier besproken en de eerste periode op school.