nicolaas logolerengroeienbloeien

Leerplichtwet.

Kinderen die 4 jaar zijn mogen naar de basisschool. Volledige leerplicht gaat in op de dag dat het kind 5 jaar wordt. Dat betekent dat een kind dan verplicht continu de school moet bezoeken. De ouders zijn daarvoor verantwoordelijk.
Buiten de officiële schoolvakanties kunnen de leerplichtige kinderen alleen in bijzondere gevallen verlof krijgen:

  • voor vakantieverlof dient de werkgever een verklaring te geven dat het beroep van ouders het onmogelijk maakt om binnen de reguliere periodes vakantieverlof te nemen. Dit tot maximaal 10 schooldagen.
  • verlof wegens gewichtige omstandigheden: verhuizing, huwelijk van familieleden, gezinsuitbreiding, ernstige ziekte of overlijden van naaste familie, jubilea.
Schoolverzuim door ziekte of andere dringende redenen moet zo snel mogelijk aan school worden doorgegeven.
Op de handhaving van de leerplichtwet ziet de leerplichtambtenaar van de gemeente toe. Hij informeert en adviseert ook en is te bereiken bij de gemeente, afdeling leerplichtzaken, sector WCO, tel. 693804 of 693704. M.a.w. de directeur kan en mag geen verlof geven, anders dan hierboven omschreven. (Zeker niet voor vakantie of als u de verkeersdrukte wilt vermijden). Informatie hierover in de hal mee te nemen.


Buitengewoon verlof of ziek melden
Als uw kind wegens ziekte, doktersvisite of om andere redenen de school moet verzuimen, wilt u dit dan tijdig doorgeven? (tel.: 621922).

Vakanties, vrije dagen en belangrijke data.

Op de maandkalender, die apart is toegevoegd, staan de vakanties aangegeven voor 2016 - 2017.  De vakanties zijn vastgesteld vanuit het ministerie. Wij volgen regio Noord. Daarnaast wordt in overleg met de andere school in Schalkhaar extra dagen gepland.
Wij volgen hierin de regio Noord. Belangrijke data van het schooljaar zijn in de maandkalender  opgenomen.


Voor het jaar 2017-2018 geldt:
Studiedag 20 oktober 2017
Herfstvakantie 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017
Piekdag 13 november 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 05 januari 2018
Studiedag 8 januari 2018
Piekdag 9 februari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
Pasen 30 maart 2018 t/m 2 april  2018
Studiedag 3 april 2018
Mei-vakantie 27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Studiedag 28 juni 2018
Piekdag 29 juni 2018
Zomervakantie 23 juli 2018 t/m  1 september 2018

Piekdag: In de nieuwe CAO Primair Onderwijs wordt aangegeven dat er maatregelen genomen moeten worden om de werkdruk bij leerkrachten te verlagen. In overleg met de leerkrachten hebben wij gekozen voor ‘piekdagen’
Op deze dagen zijn leerkrachten wel op school en zullen zij werkzaamheden voor hun groep verrichten. Wij hebben getracht deze dagen zoveel mogelijk aan vakanties en of weekenden te plakken. Voor u een goed moment om bijvoorbeeld een weekendje weg te plannen, een dagje met uw gezin rustig naar een museum of dierentuin te gaan of lekker uit te rusten thuis.


Nog enkele opmerkingen:

Veilig naar school
De school en de verkeerscommissie vinden het belangrijk dat uw kind veilig naar school kan komen. Daarvoor is uw medewerking nodig.

Brengen en halen
Tijdens het halen en brengen van kinderen is de verkeerssituatie rondom de school vaak onoverzichtelijk en onveilig. Er wordt veel geparkeerd bij de school, zelfs op de stoep en op laad- en losplaatsen voor vrachtwagens bij de Aldi. Ook rijdt er veel verkeer langs de school en zelfs tegen de richting in. En dat terwijl onze kinderen juist dan naar of van school lopen en fietsen.

De verkeerscommissie vraagt alle ouders zoveel mogelijk de kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen en op te halen. Gebruikt u de auto, parkeer dan bij de kerk of bij de bibliotheek.

Meedenken?
Wilt u met ons meedenken over de verkeersveiligheid rondom de school? Doe dan mee met de verkeerscommissie. We organiseren onder andere een activiteit rond verkeersveiligheid, een fietsenkeuring, het verkeersexamen en de straatspeeldag. Heeft u vragen of wilt u meedoen?

Het brengen van jonge kinderen.
De kinderen van alle groepen mogen om 8.20 u. direct doorlopen naar binnen. Probeer het afscheid nemen van uw kind kort te houden. Dit geeft duidelijkheid voor uw zoon/dochter    en voor de leerkracht. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig, zonder ouders naar binnen. Na drie weken nemen ook de kinderen van groep 3 buiten afscheid van hun ouders.


Schooltijden.

Op onze school wordt gewerkt met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:

groep start inloop pauze  Eten olv leerkr Naar buiten Eind (wo 12.15)
1/2 ace 8.20 wisselend 12.30-12.45 12.00-12.30 14.30
1/2 bd 8.20 wisselend 12.15-12.30 12.00-12.30 14.30
3 8.20 11.00-11.30 12.15-12.30 12.30-13.00 14.30
4 8.20 10.30-10.45 12.15-12.30 12.30-13.00 14.30
5 8.20 10.15-10.30 11.45-12.00 12.00-12.30 14.30
6 8.20 10.15-10.30 11.45-12.00 12.00-12.30 14.30
7 8.20 10.00-10.15 12.00-12.15 11.30-12.00 14.30
8 8.20 10.00-10.15 12.00-12.15 11.30-12.00 14.30
Om half 9 starten de lessen en om 14.30 uur stoppen de lessen. Kinderen zullen daarna naar buiten gaan. Kleuters van groep 1 t/m 3 worden door de juf naar het schoolplein gebracht en worden daar overgedragen aan ouders of vertegenwoordigers.
Groep 1 en 2 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij.


Mededeling

vakantie tm 3 sept

Kalender

Augustus 2018
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Binnenkort

volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven