De kinderen  van de groepen 1/2 gaan binnenkort werken met het thema : Groeien en bloeien—Lente”.  Het is de bedoeling dat zij van alles gaan zaaien en oogsten. Wanneer u moestuinpotjes of van die leuke pakketjes van AH over heeft houden zij zich aanbevolen.