Vanuit de gemeente Deventer heeft iedere wijk/dorp een gezinscoach gekregen. Deze gezinscoach is een generalist op het gebied van jeugd- en gezinszorg. Zij is indien nodig verbindende factor tussen school en thuis en kan toe leiden naar eventuele aanvullende zorg binnen het gezin.
Vanaf februari 2015 is de gezinscoach standaard aanwezig bij onze traject overleggen. Samen met de psychologe van Sine Limite en de school wordt er gekeken naar de ontwikkelingskansen voor het kind. Voordat een trajectoverleg in beeld komt zijn er al diverse stappen gezet om uw kind verder te helpen op school. Zo is uw kind besproken in een HGPD-intern overleg en heeft uw kind al de nodige ondersteuning gekregen. In overleg met u is besloten dat er verder gekeken gaat worden naar wordt uw kind nodig heeft. Dit gebeurt in een trajectoverleg. Deze overleggen vinden 5/6 keer per jaar op school plaats.