Meedoen met voetbal, meedoen met een verjaardag...Voor kinderen is het belangrijk dat ze de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de groep. Niet alle kinderen zoeken de groep even intensief op, maar geen enkel kind wil buiten de boot vallen. In dit thema verdiepen de kinderen zich in situaties waarbij je niet mee kunt doen of niet mee mag doen. Ze brengen eigen ervaringen en gevoelens onder woorden en proberen zich te plaatsen in die van anderen. Ze ontdekken dat je soms om begrijpelijke redenen niet mee mag doen. En ze worden zich bewust van sociale uitsluiting vanwege discriminatie en pesten. Het thema doet een appel op de gemeenschap en niet alleen op het individu. Dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden.