Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De keuze voor opbloeien als paasthema is dan niet zo verwonderlijk. Het sluit aan bij de beleving van het voorjaar waarin de natuur opleeft en tot bloei komt. Een bloeiende plant geeft kleur en geur, is op zijn mooist. Ook mensen floreren en kunnen het mooiste van zichzelf laten zien. In dit thema passen wij de metafoor toe op kinderen; wat in de knop aan mogelijkheden verborgen zit, moet de kans krijgen tot bloei te komen. Kinderen worden zich bewust dat mensen, net als planten, voeding nodig hebben en verzorging. Aandacht, vertrouwen en ruimte zijn dan belangrijke voorwaarden. Basisbehoeften, die net zo hard nodig zijn als water en voeding. Ze krijgen oog voor situaties waarin ze beknot worden in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij kinderen waar de mogelijkheden voor goed onderwijs ontbreken. Of omdat opvoeders, met alle goede bedoelingen, uit bezorgdheid de kinderen te veel willen beschermen.
Samen hierover nadenken en praten leidt tot een positief klimaat waarin ieder kind zijn eigenheid tot ontplooiing kan brengen.