Afgelopen maandag is een mail uitgegaan naar alle ouders, waarin aangegeven werd dat kinderen 10 eurocent moesten meenemen voor w.c.-gebruik.
Uiteraard was dit een 1 april grapje.
Wel was het heel prettig om te terug te krijgen, dat het bespreekbaar maken van het toiletgebruik op school, een goede zaak is. Sommige kinderen gebruiken de toiletten (en soms ook de klas, de gangen en het schoolplein) op een hele andere wijze dan ze thuis ooit zouden doen.
Het samen netjes maken en houden van het schoolgebouw hoort ook bij de verantwoording van de kinderen. Hun eigen houding hierin is essentieel voor hoe zij hierin in de toekomst mee omgaan.
 Hartverwarmend was de steun, die ik hierbij kreeg van heel veel ouders.
Het begrip en het ‘meedoen’ met het betalen van de 10 eurocent heeft in ieder geval het gesprek hierover met de kinderen geopend.  Daarvoor dank.
Uiteraard hebben de kinderen hun geld weer terug gekregen.
Astrid .v.d. Ende.