Dit schooljaar zijn er drie vaststaande contactmomenten met ouders/verzorgers. (november, februari en juni) Alle ouders worden twee keer uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Het eerste gesprek vond plaats in november. In juni wordt ook iedereen uitgenodigd. In het komende gesprek van februari kunt u zelf aangeven of een gesprek gewenst is. U kunt zich deze week aanmelden bij de leerkracht. Ook de leerkracht kan aangeven of een gesprek gewenst is.
In principe wordt alleen dinsdagavond 10 febr. gereserveerd voor gesprekken met een uitloop op donderdag 19 februari.
In dit 10-minuten gesprek kunt u het volgende verwachten: Groepen 3 t/m 7: informatie over het rapport. Groepen 1 en 2 : informatie uitwisseling op het gebied van de sociaal emotionele ont-wikkeling en de leerresultaten.