De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben zich de afgelopen periode verdiept in de taxonomie van bloom. Een aantal keer is er een expert aanwezig geweest om ze te scholen. Hierdoor zijn leerkrachten zich meer bewust van welke soort vragen ze stellen aan kinderen.  Door de kinderen hogere orde vragen te stellen zullen deze meer wording geprikkeld tot nadenken.

Zes "niveaus" van Bloom
Het verschil tussen ‘lagere orde denken’ en ‘hogere orde denken’ is weergegeven in de Taxonomie van Bloom, waarin zes niveaus worden onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Er wordt hiermee geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten komen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus aangesproken.
De taxonomie kan onder andere gebruikt worden als hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen en hieraan gerelateerde acties en producten, waarmee deze gerealiseerd kunnen worden.

2015-06-blooms-taxonomie