Het wisseluurtje is op 24 juni van 11.15-12.00 uur. Kinderen nemen dan een kijkje in hun nieuwe groep, bij de nieuwe leerkracht.