De gemeente heeft iedere ouder een brochure gestuurd met een aanmeldingsprocedure voor de kinderen die in 2017 vier jaar worden. We vragen u ’t aanmeldingsformulier in te leveren en dat in de omgeving te stimuleren. Het is de enige manier waarop we een beetje zicht krijgen op de instroom in dat jaar. Dat is voor onze prognoses en meerjarenplannen van groot belang!
Let wel: u dient nog wel een inschrijfformulier van de Nicolaasschool in te vullen voordat uw kind definitief geplaatst kan worden op school!
Hartelijk dank voor uw medewerking!