nicolaas logolerengroeienbloeien

Op woensdag 14 september  is er, op het schoolplein van de Nicolaasschool, een gezellige en  feestelijke rommelmarkt.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
 

We hebben het op onze school  over de gehele ontwikkeling van uw kind. Hoe gaat het met uw zoon of dochter? Hoe is de aansluiting met andere kinderen? Hoe gaat het in de klas? De resultaten op cognitief en sociaal emotioneel gebied worden met u als ouder individueel besproken.  
Als school bekijken wij de resultaten van de kinderen in zijn algemeenheid. Hoe gaat het bij ons op school met lezen? Hoe zijn de rekenresultaten? Waar moeten we nog aan werken, welke interventies kunnen we doen om ons onderwijs nog beter te maken. Dit is een voortdurend proces, waar we met zijn allen dagelijks aan werken.  
We kunnen u dan ook met gepaste trots melden dat het goed gaat met de CITO resultaten. Alle resultaten zijn ruim voldoende tot goed en met de eindtoets zijn we uitgekomen op een mooi gemiddelde van 536,7 (landelijk gemiddelde 535)  
Met veel enthousiasme gaan we dan ook verder om met elkaar om de school “elke dag een beetje beter” te maken.
ouderavondDe ouderavond over informatie over 5gsd is door ongeveer 40 ouders van onze school bezocht. Ook veel
toekomstige ouders.
Naast de informatie, die van belang is voor onze school, is een film bekeken over de situatie in Deventer en is er algemene landelijke informatie gegeven.  
Na afloop is de vraag gesteld welke aandachtpunten er zijn voor het vervolg. Hieronder een samenvatting.
 

vlinderJuni 2016, zomermaand, en het is wisselend weer.  Als school geven wij ons niet over aan het “zomergevoel”.  Tot de zomervakantie is het nog 7 weken, waarin kinderen veel kunnen leren. We zullen met veel plezier de ontwikkeling van de kinderen stimuleren.
Twee weken geleden hebben we met ons gehele team een training gehad over het inzetten van de 21eeuwse vaardigheden. We hadden een inspirerende ochtend.  Met deze ideeën hebben we nieuwe doelen geformuleerd voor de rest van het schooljaar. In de lesvoorbereidingen zullen onderwerpen als samenwerken, hogere orde vraagstelling en “denksleutels” meegenomen worden.
U leest in deze uitgave van Nicolaas Nieuws wat van belang is voor u in deze maand. Komende weken zijn de 10 minutengesprekken. Ik hoop dat u zinvolle gesprekken heeft en ervaart dat leerkrachten voor uw kind hun uiterste best doen en u daarvan goed op de hoogte brengen.

Spreken is misschien wel het meest voor de hand liggende communicatiemiddel die de mens tot zijn beschikking heeft. Ook al lijkt de mobiele telefoon het gesproken woord te verdringen, niets is zo direct en ‘echt’ als een persoonlijk gesprek. Dagelijks worden er veel woorden de ruimte in geslingerd, maar wat stellen ze voor? Je hoort het soms; als je niets zinnigs te vertellen hebt, kan je misschien maar beter je mond houden….
Spreken en handelen gaan samen. Ons spreken  is niet vrijblijvend. Iemand die een compliment krijgt groeit, iemand die uitgescholden wordt krimpt.
We proberen de kinderen te leren, met als voorbeeld het bijbelverhaal van Esther. Soms is het goed te zwijgen, maar er zijn ook momenten dat je je juist uit moet spreken.
Spreken vraagt om zorgvuldigheid, je kunt er iemand mee maken en breken. Spreken is nodig om de ander duidelijk te maken wat je vindt en voelt. Je mond open doen is zelfs noodzaak als er sprake is van onrecht en de waarheid aan het licht moet komen. Soms moet je juist zwijgen; als er privacy in het geding is of als er iemand beschermd moet worden.

Genoeg om te leren en leren blijft voor ons allemaal een levenslang proces.

Kalender

Mei 2019
M D W D V Z Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven