nicolaas logolerengroeienbloeien

ontevredenMopperen, klagen, zeuren, mekkeren...de Nederlandse taal kent opvallend veel woorden om ons ongenoegen te uiten. Volwassenen klagen soms oer het weer en de politiek, kinderen als ze hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze cultuur dat we niet zo snel tevreden zijn? Of hoort mopperen gewoon bij ons mens zijn? En welke zin heeft het om er aandacht aan te besteden? Terecht klagen is goed en zelfs noodzakelijk, onnodig zeuren zorgt voor een onaangename sfeer.

In dit thema maken de kinderen onderscheid tussen terecht klagen enerzijds, b.v. als er sprake is van onrecht, en gemopper en gezeur anderzijds. Gejammer kan voor even een uitlaatklep zijn voor gevoelens van onbehagen en teleurstelling. Maar je kunt er niet in blijven hangen. Je komt dan geen stap verder. Belangrijke woorden zijn ‘vertrouwen’ en ‘volhouden. Dat heb je nodig om verder te kunnen kijken dan jezelf en het moment. Het thema eindigt met enkele aanwijzingen die we met kinderen verkennen. Aandachtpunten voor de mopperaar en voor degene die ernaar moet luisteren: Wees ook tevreden! Kijk niet alleen naar wat je mist maar waardeer ook wat je hebt. Kijk verder! Het oog voor de mens en het verhaal achter het gemopper. Doe er iets mee! Zoek naar oplossingen en verbeteringen. En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook te zeggen;
Nu is het klaar!
Zoals in onze schoolgids beschreven staat,  staan welbevinden en veiligheid hoog in het vaandel op onze school.
Dit is een voorwaarde om goed te kunnen leren en het heeft dan ook onze constante aandacht. De afgelopen weken hebben wij alle leerlingen van groep 3 t/m 8 bevraagd op de volgende onderwerpen: Welbevinden, betrokkenheid, autonomie, pestbeleving en pestgedrag. We gebruiken hiervoor het leerlingvolgssyteem Zien! (www.zien.nl)
De kinderen hebben een vragenlijst ingevuld en met de uitslagen hiervan gaan de leerkrachten met de kinderen in gesprek. Soms is er een individueel gesprekje met het kind om samen met het kind te zoeken naar oplossingen. Indien nodig worden ouders hierbij betrokken.  Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met 1 van onze intern begeleiders:
Gr 1 t/m 5 Bianca Geerdes, Gr 6 t/m 8 Elmar van Dokkum
sponzenloopHierbij de informatie over de sponzenloop op woensdag 14 juni onder schooltijd  op het kleuterplein.
Dit jaar houden we geen sponsorloop maar een Sponzenloop:
Er zijn twee gelijke teams per groep. In een estafettevorm worden goed gevulde sponsen met water op snelheid naar de overkant wordt gebracht en in de emmer wordt leeg geknepen.
Welke emmer is na 10 minuten lopen het meest gevuld??
Na het lopen is er voor ieder kind een bekertje ranja.

Geachte ouders, verzorgers,
Voor de tweede keer dit schooljaar is een kijkmiddag gepland voor alle ouders/verzorgers en hun kinderen van de groepen 3 t/m 8. U wordt in de gelegenheid gesteld om in de klas samen met uw zoon/dochter het schoolwerk te bekijken. Dit is een goed uitgangspunt voor de 10 minuten gesprekken, die half juni volgen. Ook ouders van de groepen 8 zijn welkom, alhoewel de gesprekken daar al hebben plaats gevonden.
De leerkracht is ook in de klas aanwezig maar u begrijpt natuurlijk dat er geen vragen beantwoord worden over de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor zijn de 10 minuten avonden die in de weken na de kijkmiddagen zullen volgen.
U krijgt daar apart een uitnodiging voor komende week.
Hierbij nodigen wij u uit voor de kijkmiddag in de groepen 3 t/m 8 op
maandag  12 juni van 14.30 uur tot 15.15  uur of op woensdag 14 juni van 12.15 uur tot 13.00 uur.
Hopelijk komt u allemaal een kijkje nemen in de groep(en) van uw kind(eren).

Vriendelijke groeten, Team Nicolaasschool.
Zondag 11 juni om 10.00 uur zal de Eerste Heilige Communie plaatst vinden in de Nicolaaskerk. Een aantal kinderen uit beide groepen 4 zullen ter Communie gaan. Komende week zullen we daarom ook aandacht besteden aan wat de Communie is en wat er dan gebeurt.
Alle kinderen worden van harte uitgenodigd om dit feestelijke moment met hun klasgenoten mee te vieren!
De communicantjes zijn:
Lodewijk de Boef (4a)
Emma Roosen (4a)
Mieke Zomer (4a)
Bernard Coobs (4b)
Max Koning (4b)
Loek Beker (4a)
Lucy Meijerink (4a)
Jan Haverhoek (4b)
Pieter Haverhoek (groep 5)

communie

Kalender

Augustus 2019
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Binnenkort

volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven