nicolaas logolerengroeienbloeien

ziek zijnHet blijkt dat er allerlei virussen ronddwalen. Geen wonder dat velen grieperig zijn. Hopelijk is deze periode snel voorbij en kunnen we met een beetje voorjaarsgevoel naar de vakantie werken.

De school is net klaar met de tussentoetsen. Dat wil zeggen dat we op de gebieden rekenen, lezen en spelling bij alle kinderen de Cito midden toets afnemen. Het is een graadmeter voor de school om te zien of er gemiddelde afwijkingen zijn van de landelijke normering. Op kindniveau wordt het ontwikkelingslijntje doorgetrokken en wordt zichtbaar hoe het zich ontwikkelt. De eerste rapporten worden op 14 februari meegegeven en de gesprekken komen daarna weer op gang. Hoe gaat het met mijn kind? Wat doet de school als het kind niet de verwachte ontwikkeling doormaakt? We hopen dat we met elkaar de juiste ondersteuning voor het kind zijn. Het goede gesprek daarover is van groot belang.
trefwoordVoor wat hoort wat, dus je moet krijgen wat je verdient. We zijn gewend een koppeling te maken tussen onze inspanning en de waardering daarvan. Wie werkt heeft recht op loon en wie zijn best doet mag een compliment verwachten. Daarbij hanteren we graag het weegschaalprincipe: de beloning moet in juiste verhouding staan tot de inspanning. In het gelijkheidsbeginsel: iedereen moet hierin gelijk behandeld worden. Zo gaat het eraan toe in onze samenleving, of zou het er op z’n minst aan toe moeten gaan.
Dit thema prikkelt de kinderen om vragen te stellen bij situaties waarin het gaat om belonen en straffen, en over gelijke en ongelijke behandeling. Als je werkloos bent krijg je een uitkering terwijl je er geen werk voor verricht. Leerlingen met dyslexie krijgen extra tijd en faciliteiten terwijl ze dezelfde toets moeten maken.
Het leven laat zich niet vangen in een keurig rekensommetje. Omdat mensen en situaties waarin zij verkeren, verschillend kunnen zijn, moet je iedereen verschillend behandelen en belonen. Omdat je ze alleen op die manier recht kunt doen. In het evangelie gaat het immers om de vraag: wat is menswaardig. En niet: hoe zorg je dat iedereen precies evenveel krijgt. Het thema sluit af met de spannende vraag onder welke omstandigheden mensen nieuwe kansen verdienen.
Er zijn er drie vaststaande contactmomenten met ouders/verzorgers (november, februari en juni). Alle ouders worden twee keer uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Het eerste gesprek vond plaats in november. In juni wordt ook iedereen uitgenodigd. Voor het contactmoment van februari/maart kunt u (na ontvangst van het rapport) zelf aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek. Ook de leerkracht kan aangeven of een gesprek gewenst is. De leerkracht kiest 1 van de 2 avonden om de gesprekken te plannen. De gesprekken staan gepland op dinsdag donderdag 9 en 13 mrt
In dit 10-minuten gesprek kunt u het volgende verwachten:
Groepen 3 t/m 7: informatie over het rapport.
Groepen 1 en 2 : informatie uitwisseling op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en de leerresultaten.
Wanneer de voordeur ‘s morgens steeds geopend wordt door ouders, die via deze weg naar buiten willen gaan, wordt het erg koud en tochtig in school. Wilt u daarom via de achterdeur naar buiten gaan! Samen gaan we voor duurzaam.
We weten allemaal hoe belangrijk het is om onze fiets goed te verlichten. We denken veilig op de weg te gaan. En ach, het is maar een klein stukje……… Maar is dit ook wel zo?
volg-ons-op-facebook-nicolaasschool

Kalender

Februari 2018
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Ga naar boven