nicolaas logolerengroeienbloeien

De eerste weken in een nieuwe groep zijn best spannend! Natuurlijk kennen de meeste kinderen elkaar, maar toch, ze hebben elkaar 6 weken niet gezien, ze zitten in een nieuw lokaal, met een nieuwe leerkracht en in een hogere groep. Iedereen moet weer zijn of haar plekje vinden in de groep.
De eerste weken na de zomervakantie zetten we dan ook heel bewust in op het vormen van een fijne groep en een sterk pedagogisch klimaat in de school. Dit noemen we de ‘Gouden Weken’. Dit schooljaar starten we op de laatste donderdag van de zomervakantie met een Klaar voor de start– uurtje, waarvoor u een uitnodiging heeft ontvangen. Wij willen namelijk alle ouders en verzorgers graag betrekken bij ons onderwijs en bij een fijn klimaat in onze school! In de periode tot de herfstvakantie houden wij startgesprekken met kinderen en ouders, gericht op de ontwikkeling van uw kind, op de samenwerking tussen school en ouders en op de doelen voor het komende schooljaar.
In de klas gebruiken wij veel coöperatieve werkvormen en energizers en wij hebben samen een startviering. Ook zetten wij Rots en Water in, zowel tijdens de gymnastieklessen (zie de vorige pagina), als in de groepen. De leerkrachten en de kinderen maken in de eerste weken samen de regels voor in de klas, en we besteden uitgebreid aandacht aan de school– en pleinregels. Zo werken we aan een veilig schoolklimaat, waarin kinderen weten waar zij aan toe zijn.
Gedurende de Gouden Weken zullen alle groepen tot slot een Gouden Dag hebben. Elke groep krijgt een (klein) budget, waarmee leerkrachten en leerlingen samen een dag kunnen invullen die hun groepsgevoel versterkt. Door het samen voor te bereiden, werken wij aan de betrokkenheid van de leerlingen, het samenwerken en hun zelfstandigheid. In de Nicolaasnieuwsbrief van september zullen we hier uitgebreider op terugkomen.

 

Hallo allemaal, mijn naam is Fiep Diender, 29 jaar en nieuw op de Nicolaasschool!
Dit schooljaar ga ik één dag lesgeven in groep 4 naast Renée Cellarius en de helft van de week in groep 1/2 naast Ireen Hoohenkerk. Hier heb ik erg veel zin in!
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten, naar het theater te gaan of muziek te luisteren. Reizen is ook een grote hobby. Vorig schooljaar ben ik verhuisd vanuit het midden van het land terug naar Raalte. In omgeving Amersfoort heb ik met veel plezier op verschillende basisscholen gewerkt en ook een tijdje in het speciaal onderwijs. Ik geniet voor de klas volop van ontwikkeling en plezier. Ik kijk uit naar onze samenwerking en heb zin om u en de kinderen te ontmoeten. U bent van harte welkom om de klas binnen te lopen en kennis te maken.

 

voedselbank 2019 08De Nicolaasschool te Schalkhaar heeft zich de afgelopen twee schooljaren enorm ingezet voor de Voedselbank Deventer. Lesstof, uitleg door vrijwilligers van de voedselbank en bezoek aan de voedselbank zelf zorgden voor de context. Deze werd ingevuld door uiteenlopende acties, zoals de Sponsenloop, de eieractie, de pannenkoek-actie, waarbij geld werd ingezameld én door acties gericht op de inzameling van concrete voedingsmiddelen.
De hele basisschool deed enthousiast mee. Dit blijkt ook uit de opbrengst. Die bedroeg maar liefst 10.000 € over de gehele periode. Daarvan 7.000 € in contanten en ca. 3.000 € in de vorm van voedingsmiddelen.
De Voedselbank Deventer heeft donderdag 4 juli de school bezocht en in alle klassen de kinderen bedankt voor hun geweldige inzet. Ook zijn de schoolleiding, de leerkrachten en de ouderraad van harte bedankt, die zich alle eveneens hebben ingespannen om van deze acties een succes te maken.
De Voedselbank Deventer heeft als herinnering een oorkonde overhandigd aan de school. Op de foto neemt leerkracht Melvin ten Have (links) deze in ontvangst uit handen van Bram Snel, de voedselbank-vrijwilliger die steeds als contactpersoon is opgetreden.

 

nicolaas nieuwsNog anderhalve week en dan sluiten wij het schooljaar 2018-2019 af. Ik heb dan mijn eerste jaar op de Nicolaasschool meegemaakt en de tijd is omgevlogen! Ik heb het erg naar mijn zin; samen met de kinderen, de ouders en het team vormen wij deze mooie school, en ik ben supertrots dat ik hier deel van mag uitmaken.
De afgelopen periode hebben we nieuwe plannen gemaakt voor de komende vier jaar en deze plannen hebben wij beschreven in ons nieuwe Schoolplan 2019-2023. Na de zomervakantie zullen wij dit plan publiceren op onze website.
We hebben onze plannen met alle geledingen besproken; het team, de MR, het bestuur en de leerlingenraad zijn allen betrokken geweest bij het meedenken over de ontwikkelingen op onze school. In deze Nieuwsbrief vindt u al een neerslag van onze plannen. Wij willen het komende schooljaar inzetten op het nog meer betrekken van ouders en kinderen bij de ontwikkeling van de kinderen, waardoor zij meer eigenaar worden van hun leerproces. Wij doen dit door samen met ouders, leerkrachten én kinderen gesprekken te voeren. Zoals een van de leerlingen in de leerlingenraad het formuleerde:
“Ik wil graag zelf van de juf horen wat ik nog moet leren of wat ik anders zou moeten doen, en niet via mijn ouders. En ik wil graag zelf aan de juf vertellen wat ik nodig heb, of waarom iets nog niet zo goed lukt, in plaats

van dat mijn vader en moeder dat moeten vertellen. Het is toch raar, het gaat over MIJN leren, maar jullie praten niet met MIJ!”

Dat gaan we dus anders doen en we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken!
We hopen op een heel goede laatste anderhalve week, waarin we veel aandacht hebben voor het afronden van het schooljaar in de groepen, de musicals, het uitzwaaien van groep 8, de loterij van groep 7 en de afsluiting op 10 juli op het schoolplein.
In het nieuwe schooljaar gaan we met een vliegende start aan het werk met de Gouden Weken en graag willen wij u nu al uitnodigen voor het Klaar voor de start uurtje op 22 augustus. Op de volgende bladzijde kunt u hier meer over lezen.

Wij wensen u hier alvast een heel fijne zomer!

Kalender

November 2019
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven