nicolaas logolerengroeienbloeien

Het schooljaar nadert zijn eind en in de komende weken hebben wij nog veel te doen. In de groepen 8 gonst het van liedjes en het speellokaal wordt bezet door knutselende leerlingen; de musical van groep 8 is in de maak! Onze groepen 8 hebben het helemaal verdiend om toe te werken naar een goede afsluiting. Zij hebben heel hard gewerkt dit schooljaar en zij hebben hun schoolcarrière afgesloten met mooie resultaten, waardoor de leerlingen op het vervolgonderwijs van hun keuze een goede start kunnen maken. Als school zijn we trots op onze kinderen van groep 8: met de nieuwe eindtoets Route 8 hebben zij een gemiddelde gescoord van 222. De ondergrens van de inspectie is voor onze school 203, het landelijk gemiddelde is voor vergelijkbare scholen 211, de bovengrens is 219 en groep 8 heeft daar nog boven gescoord! Wat een toppers!
In de groepen 2 tot en met 7 nemen wij deze weken de verschillende cito toetsen af op het gebied van lezen, rekenen en spelling. De rapporten geven wij mee op 3 juli en daarvóór heeft u de gelegenheid om met de leerkrachten in gesprek te gaan op 27 juni en 2 juli. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Om een goed beeld te krijgen van wat uw kind in de groep gedaan heeft, organiseren wij twee kijkmiddagen op 13 en 17 juni. Uw kind kan u dan zijn of haar schoolwerk laten zien. De leerkracht is in de groep aanwezig, maar hij of zij kan niet ingaan op persoonlijke vragen over uw kind. Wilt u die bewaren voor de 10 minuten gesprekken?
Op de studiedag gaan wij met het team aan het werk met een aantal onderwerpen voor het nieuwe schooljaar: de Gouden Weken (groepsvorming in de eerste weken van het nieuwe schooljaar), Ouderbetrokkenheid 3.0 (hoe kunnen we als school, ouders en kind nog meer samen optrekken) en Opbrengstgericht werken (hoe helpen we kinderen nog beter om die resultaten te halen die passen bij het kind, niet alleen de schoolvakken, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van zelfstandigheid en Leren Leren).
We hopen een laatste aantal mooie weken, waarin we het schooljaar goed samen afronden.
Tijdens het laatste blok van Trefwoord komen verschillende thema’s aan de orde. We gaan het hebben over
= Doen; Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte. Hierbij lezen we de verhalen over de daden van Simson.
= Aanwakkeren; Over aarzelen en doorpakken, over lauw volk en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie. Dit thema hoort bij Hemelvaart en Pinksteren.
= Onderscheiden; Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven. We vertellen over het leven van Daniël aan het Perzische hof.
= Reizen Over dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn met een opdracht.
Op donderdag 6 juni komt de schoolfotograaf. Dit jaar zullen er naast de gebruikelijke groepsfoto’s ook broers/zussenfoto’s worden gemaakt. Deze broers/zussenfoto’s zijn alleen voor de kinderen van onze school. We willen benadrukken dat alleen broers en zussen die bij ons op school zitten, op de foto komen. Het is voor ons jammer genoeg praktisch niet te organiseren om andere broers en zussen op de foto te zetten. Het advies is om de kinderen vrolijke/kleurrijke kleding aan te trekken! Wij houden bij het maken van de foto’s rekening met de gymnastieklessen, dus uw kind heeft donderdag gewoon gym.
Juf Wilma neemt eind dit schooljaar afscheid van onze school, om van haar welverdiende pensioen te gaan genieten. Zij is lang aan onze school verbonden geweest; als orthopedagoge heeft zij met heel veel van onze leerlingen gewerkt aan bijvoorbeeld het versterken van het zelfvertrouwen, het verminderen van faalangst en het geven van inzicht in hoe leerlingen omgaan met boosheid of verdriet. Zij zal op 2 juli afscheid nemen van de leerlingen en op 4 juli van het team en het bestuur. We wensen haar een heel fijne tijd met veel nieuwe leuke bezigheden!
\We willen alle ouders en verzorgers vragen om met het team samen op te letten dat onze kinderen zich aan de pleinregels houden:
We lopen op het schoolplein met de fiets aan de hand.
Tafeltennistafels zijn om op te tafeltennissen en picknicktafels zijn om aan te zitten.
Hiermee zorgen we ervoor dat het plein een veilige omgeving voor alle gebruikers is.

Kalender

Juli 2019
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Binnenkort

volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven