nicolaas logolerengroeienbloeien

De weken van januari zijn voorbij gevlogen! Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 zijn getoetst op technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Wat een werk hebben juf Ina en meester Joska weer verricht door alle kinderen individueel twee leestoetsen af te nemen. En wat hebben de kinderen hard gewerkt om weer te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben!
Voor het team komt er nu een periode van evalueren van toetsen, de groep bespreken met de intern begeleiders, kijken wat goed gegaan is en waar nog extra op ingezet moet gaan worden en rapporten maken, zodat zij ook met u als ouder/verzorger in gesprek kunnen over uw kind.
Nog een ruime week en dan kan iedereen van een weekje vakantie genieten. We wensen iedereen alvast een heel fijne vakantie!

 

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat er op 15 maart een landelijke stakingsdag is in het onderwijs. De FNV en de Aob hebben hiertoe opgeroepen. Tijdens de vorige acties hadden werknemers en werkgevers zich verenigd in PO-front en voerden zij samen actie.
Op dit moment liggen de meningen van de verschillende werkgevers– en werknemersbonden over de actie wat verder uit elkaar. Het bestuur van de Nicolaasschool onderkent het belang van de eisen van de organiserende partijen. Er zijn ook al enkele goede resultaten behaald, en de overheid is in gesprek met de verschillende partijen over de bekostiging van het onderwijs, breder dan alleen de salariëring. Naar aanleiding van de oproep is niet besloten om met de hele school te gaan staken.

Soms voel ik me happy      Soms voel ik me angstig.
Ik dans en ik lach.   Dan zeg ik geen woord.
 Dan praat en klets  ik Ik wil niet dat iemand 
 heel de dag  mij hoort. 

Spreken is heel belangrijk voor mensen. In woorden drukken we onze gevoelens uit, vertellen we wat ons bezighoudt en stellen we vragen over wat ons boos maakt of verwondert.

Als je het leven gaat bekijken vanuit een thema als spreken dan komen we vanzelf op een diepere betekenis. Wanneer spreken we met aandacht en hebben we iets zinvols te melden? En wanneer vullen we de lucht en de smartphone met kletspraatjes? Mooie woorden kunnen ons troosten en bemoedigen, gemene woorden kunnen ons klein maken en angstig. Spreken is niet vrijblijvend: je kunt niet ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Ook zonder woorden te gebruiken kunnen we spreken. We kunnen ons hart laten spreken, en onze handen, zoals de vele vrijwilligers in onze samenleving dat doen. En stille tochten laten zien dat zelfs de stilte van het zwijgen sprekend kan zijn.

In de Bijbel lezen we dat Jezus iemand die niet kan spreken, geneest. Hij vertelt over zichzelf als iemand die woorden zaait. Zoals een boer zaad uitzaait op zijn akker. Woorden van bemoediging en hoop. Woorden over een nieuwe, mooie en eerlijke wereld. Aan sommige mensen zullen zijn woorden niet zijn besteed, maar vele anderen zullen de woorden oppakken en er iets mee doen. Een mooie uitdaging!

 

wieltjesweek

De kinderen vinden het erg leuk om in de pauze te spelen met spelmateriaal met wieltjes.
Voor de groepen 5 t/m 8 is er weer een wieltjesweek in de week van 11 t/m 15 februari.
Voor de groepen 3 en 4 zijn er twee wieltjesdagen in dezelfde week.
Dat zijn de volgende dagen: maandag 11 en vrijdag 15 februari.

parmoWe zijn enige tijd geleden begonnen met Parro en het bevalt ons uitstekend. De pilot is omgezet in een vast abonnement. We hopen dat u het als ouder ook fijn vindt werken.
Er is laatst een mededeling geplaatst binnen Parro met de vraag om de toestemming voor foto- en filmmateriaal te regelen. Dit kan binnen Parro. Instructies stonden in die mededeling. Mocht u het nog niet gedaan hebben, dan graag.
Mocht u als ouder nog geen code hebben ontvangen voor Parro, dan kunt u dat regelen via de groepsleerkracht van uw kind. Let op: u moet voor al uw kinderen apart toegang regelen.

 

Kalender

Maart 2019
M D W D V Z Z
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven