nicolaas logolerengroeienbloeien

Wij bieden kinderen uit Schalkhaar en omgeving goed onderwijs, zodat zij kennis, vaardigheden, inzicht en een positieve houding op leren verwerven. Hiermee kunnen zij zich redden in onze maatschappij en hun eigen toekomst vormgeven.

 

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • onderwijs op maat geven: differentiëren
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

Beste leerling,

Welkom op de Nicolaasschool in Schalkhaar. Bij ons krijg je de ruimte om te leren, te groeien en te bloeien. Dit gaan we, in de komende jaren, samen doen. Samen met andere kinderen en jouw ouders. Samenwerken vinden we waardevol en dat willen we je dan ook graag meegeven.

Bij ons op school moet jij je veilig voelen. Dit is belangrijk, want alleen dan kan je nieuwe dingen leren. We leren je van alles en hebben hiervoor een breed aanbod. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij de kans krijgt om te leren en geprikkeld wordt om jezelf actief en breed te ontwikkelen op jouw niveau. Wij staan klaar om je hierbij te helpen en zullen je waar nodig uitdagen.

Iedereen heeft eigen talenten, jij ook. Wij zijn benieuwd wat jouw talenten zijn en willen deze graag ontdekken. Samen zullen we ervoor zorgen dat je de kans krijgt om deze talenten verder te ontwikkelen.

Als school vinden wij het belangrijk dat we intensief samenwerken met jouw ouders. Zij kennen je tenslotte het beste. Wij vertellen hen wat je allemaal leert bij ons op school en wat jouw talenten zijn. Jouw ouders vertellen ons wie jij bent en hoe we jou het beste kunnen uitdagen. Hierin krijg jij ook zeker een rol, want bij ons op school mag je opgroeien tot een zelfstandige wereldburger die klaar is voor het voortgezet onderwijs.

Wij kijken ernaar uit om je beter te leren kennen en zien je graag snel bij ons op school.

Het team van de Nicolaasschool
  • Wij hebben een uitdagend aanbod voor muziek, theater en beeldende vorming
  • Wij hebben een uitdagend aanbod op het gebied van ICT , wereldorientatie, 21ste eeuwse vaardigheden en burgerschap
  • Wij behalen uitstekende resultaten
  • Wij werken met leerKRACHT om ons verder te ontwikkelen
  • Wij hebben een uitstekende zorgstructuur, waardoor wij kinderen ondersteuning kunnen bieden op zowel didactisch als op sociaal-emotioneel gebied

1. Op onze school werken wij opbrengstbewust opbrengstbewust en handelingsgericht, met name op het gebied van de basisvakken

2. Op onze school bieden wij 21ste eeuwse vaardigheden 21ste eeuwse vaardigheden en gebruiken wij ICT , vanuit een samen samenhangende visie op leren en onderwijzen

3. Het schoolklimaat en de manier waarop wij ervoor zorgen dat het positief positief is, hebben wij beschreven en afgestemd in de school en met het Kindcentrum

4. Op onze school zijn ouders en kinderen partners in het leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap eigenaarschap van leerlingen zijn vanzelfsprekend

5. De school en het Kindcentrum werken integraal samen samen

6. Muziek, theater en beeldende vorming zijn integraal onderdeel van ons curriculum

7. De school heeft een visie op talentontwikkeling talentontwikkeling, heeft hier passend beleid bij geformuleerd en voert dit beleid uit

 

Kalender

December 2019
M D W D V Z Z
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven