Tot nu toe hebben wij op school altijd alle leerlingen na elke vakantie laten controleren op hoofdluis. Een groot aantal ouders deed dit een aantal keer per jaar voor ons en tot volle tevredenheid. Wij willen hen daarvoor vanaf deze plek heel hartelijk bedanken!
Tijdens een workshop over werkdruk hebben wij vorig jaar gekeken naar mogelijke dingen die wij (nog) doen, maar die niet horen bij het takenpakket van een school. Een van de dingen is het controleren op luis. Wij vinden dit een taak van ouders/verzorgers. Vanaf dit schooljaar willen wij u daarom vragen om zelf uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Wij zullen u er in elke Nieuwsbrief op attenderen. Als uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind doorgeven? Wij zorgen er dan voor, dat de overige ouders van de groep van uw kind een oproepje krijgen om hun kind(eren) extra goed te controleren en zo nodig te behandelen.
Aan het eind van dit schooljaar zullen wij evalueren of deze manier van werken onze school zo veel mogelijk luizenvrij houdt.