U krijgt elk jaar een digitaal informatieboekje van de groep waar uw kind in zit. Daarnaast organiseren wij voor de groepen 1-2, 3 en 8 een informatieavond. In deze groepen komen er zo veel specifieke en nieuwe dingen gedurende het schooljaar aan bod, dat wij u graag hierover willen informeren tijdens een bijeenkomst. De informatieavonden vinden plaats op de volgende data:
9 september 19.30 uur groep 8
10 september 19.30 uur groep 3
16 september 19.30 uur groep 1-2
U bent van harte welkom!