“Op onze school zijn ouders en kinderen partner in leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen zijn vanzelfsprekend.”
In de nieuwsbrief van juli hebben wij u geïnformeerd over de andere vormgeving wat betreft de samenwerking met u als ouder. De samenwerking geven wij dit schooljaar op vier punten anders vorm. De eerste vernieuwing was het ‘Klaar voor de start uurtje’ op 22 augustus. We hebben van veel ouders, kinderen en leerkrachten gehoord dat ze het fijn vonden om op deze manier te starten. De kinderen en ouders hebben alvast de (nieuwe) juf/meester, de klas en hun nieuwe plekje in de klas gezien. Ook was er ruimte om andere kinderen en ouders te spreken en zien.
Het voeren van startgesprekken in week 4, 5 en 6 (16 sept t/m 4 okt) is de tweede vernieuwing. In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover.
 

Startgesprekken in week 4, 5 en 6

In week 4, 5 en 6 van het nieuwe schooljaar vinden startgesprekken plaats tussen de kinderen uit groep 3 t/m 7, ouders en leerkrachten. Daarnaast hebben we startgesprekken met de ouders van kinderen uit groep 1 en 2. Voor de ouders van kinderen die na de zomervakantie zijn gestart plannen we intakegesprekken.
Het doel hiervan is dat uw kind, u als ouder/verzorger en de leerkracht elkaar snel leren kennen en kunnen afstemmen met elkaar. Wat is er nodig -van wie- om uw kind te laten groeien, zowel op school als thuis?
Voor de ouders van de kinderen in groep 1-2 zijn de startgesprekken zonder kind. Bij het facultatieve gesprek in juni nodigen wij de kinderen van groep 2 ook uit. De ouders van kinderen die na de zomervakantie zijn gestart, nodigen wij uit voor een intakegesprek. In groep 8 vinden de startgesprekken in week 3 en 4 plaats, voorafgaand aan het kamp. Tijdens dit gesprek bespreken wij ook het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
Wat kan je als kind verwachten van het startgesprek? Samen met je vader/moeder/verzorger en je juf of meester bespreek je wat jij nodig hebt om een fijn en leerzaam schooljaar te hebben. Tijdens het gesprek gaat het over je kwaliteiten en wat jou gaat helpen om te groeien.
Wat kunt u als ouder verwachten van het startgesprek? Het gesprek vindt plaats op kindniveau. Uw kind staat centraal. Als ouder kent u uw kind het best. We willen de samenwerking tussen u als ouder en de school versterken. De leerkracht vertelt over het aantal contactmomenten en peilt de behoefte van u als ouder.
Wat kan je als leerkracht verwachten van het startgesprek? Je leert het kind en zijn/haar ouders/verzorgers kennen en weet wat er nodig is om het kind verder te helpen in samenwerking met de ouders/verzorgers.
De uitnodiging en het inschrijven voor de gesprekken verloopt via Parro. In een separate brief vertellen wij u hoe dit werkt.