Op 17 september wordt dit jaar een informatieavond gegeven voor alle ouders van de groepen 1 t/m 7. We starten deze avond om half 8 met een korte kennismaking met de leerkrachten. Daarna volgen twee workshoprondes met info over het betreffende cluster.
Zo zal om 20.00 en 20.30 informatie gegeven worden over bv. Ontluikende geletterdheid in de groepen 1/2, spellingsregels en bloon, Rots en Water in groep 6, huiswerk-spreekbeurt-werkstuk in de bovenbouw etc.
Na de kennismaking bent u vrij om een van deze workshops te kiezen. Ze worden twee keer gegeven.

U krijgt een uitnodiging voor alle workshops. Wilt u uw keuze kenbaar maken op dit blad en dit inleveren bij de leerkracht?
Misschien wilt u voor of na deze kennismaking iets belangrijks delen over uw kind met de huidige leerkracht. U kunt dan altijd een afspraak maken.