logo synelimiteHet Kenniscentrum Dyslexie van Sine Limite organiseert i.s.m. Lexima een informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen met dyslexie van de scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband. Graag willen we u hiervoor van harte uitnodigen.
We informeren u op deze avond over het traject Sprint Plus en de mogelijkheden op school en thuis.


Opening, het doel van het project Sprint Plus van Sine Limite i.s.m. Lexima
Hoe werkt het programma: demonstratie van Sprint Plus door Suzan Ramakers van Lexima
Filmpje: Sprint Plus in de praktijk
Thuis werken met Sprint Plus door Wim Stegeman
Digitale bibliotheek, rol ouders door Dikla de Munnik
dinsdag 10 november 2015 19.30 – 21.30  De Kroon, Kon Wilhelminalaan 9, Deventer
Heeft u belangstelling voor deze informatieavond dan kunt u zich opgeven, tot uiterlijk vrijdag 16 oktober 2015