November is op alle fronten een dynamische maand. We komen volop in de herfst. Na een betrekkelijk rustige start komen nu nog 7 weken met de Sint– en Kerstviering. De eerste resultaten van kindontwikkeling zijn in kaart gebracht en worden besproken in de 10 minutengesprekken.
Dit jaar zijn we gestart met onze onderwijsdoelen voor de komende 4 jaren. Vooruitdenkend in wat kinderen nodig hebben in de toekomst is gekozen voor inzet op vaardigheden zoals creativiteit, flexibel zijn, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Hierbij staan onderwijskwaliteit, talentontwikkeling en ondernemend gedrag centraal. In de schoolgids kunt u dit uitgebreid lezen.
Onze studiedag, net voor de vakantie, is in het teken geweest van kunst– en cultuureducatie. Deze dag hebben we gewerkt aan de professionalisering van onze teken– en muzieklessen. Door kinderen hierin te activeren hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan hun creatieve denken.
In de volgende nieuwsbrieven zal ik u op de hoogte houden van onze andere doelstellingen.