Wordt uw zoon en/of dochter volgend jaar 4 jaar en is hij of zij nog niet ingeschreven op de Nicolaasschool dan verzoeken wij u om bij de administratie hiervoor een inschrijfformulier op te halen.
Het is de enige manier waarop we een beetje zicht krijgen op de instroom in 2016-2017. Dat is voor onze prognoses en meerjarenplannen van groot belang!

Hartelijk dank voor uw medewerking!