Een nieuw jaar! We wensen u allen een stralend nieuw jaar toe. Een periode van nieuwe kansen en mogelijkheden. Een jaar om zaken anders en dingen beter te doen. We wensen u allen veel geluk daarbij en gezondheid en vreugde!!
Afgelopen maandag hebben de leerkrachten op de studiedag een verdieping gekregen van de werking van het brein van kinderen. Wat is hierbij belangrijk en welke gevolgen heeft dit op je onderwijs.
Daarnaast zijn er doelen gesteld hoe dit praktisch toe te passen.

De komende weken maken we de balans op van het afgelopen halfjaar en dit wordt weergegeven in het rapport, dat aan het eind van de maand wordt meegegeven. Er is in februari een avond gepland om, wanneer dit vanuit ouders of leerkrachten gewenst is, daarover in gesprek te gaan met elkaar.