couch4youUw kind gaat binnenkort naar de brugklas en krijgt te maken met een ander schoolsysteem, nieuwe leraren en klasgenoten.
Ook voor u als ouder is deze overstap een grote verandering.U maakt zich hierover zorgen:
– U heeft zelf geen ervaring met het Nederlandse onderwijs
– U kunt uw kind niet helpen bij het maken van huiswerk
– U voedt uw kind alleen op– Uw kind is onzeker over de nieuwe school
Dit zijn een paar voorbeelden. Misschien heeft u nog andere
reden voor het zoeken van een steun in de rug voor uw kind. Coach4you werkt met vrijwillige coaches. Deze zijn geen hulpverleners maar vertrouwenspersonen met de levenservaring.  Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.
Mocht u uw kind hiervoor willen aanmelden, bespreek dit dan met de leerkracht van groep 8