boekenmarktHet doel van deze boekenmarkt is het lezen te promoten en dat boeken niet blijven liggen in de kast. Daarnaast proberen we kinderen te leren om te gaan met geld.
Wat mogen de kinderen:
Alle kinderen mogen boeken meenemen die ze thuis hebben liggen en niet meer lezen. Deze boeken kunnen ze verkopen voor de vaste prijs van €0,50.
Alle kinderen mogen maximaal 4 x €0,50 meenemen om boeken te kopen. Hierdoor krijgt iedereen een kans een boek te kopen.
Hoe werkt het:
De kinderen stallen hun boeken uit op hun eigen tafel in hun eigen groep.
Om 11.45 uur start de boekenmarkt. U bent hierbij van harte welkom om samen met uw kind te kijken naar ‘nieuwe’ boeken. Om 12.15 uur zal de bel worden geluid. Dit is het eindsignaal van de boekenmarkt.
Alle kinderen mogen rondlopen om boeken te kopen, dus ook in andere groepen.
Kinderen stemmen onderling af met klasgenoten wie er op hun te verkopen boeken let. De leerkracht van die groep blijft in de klas om dit te coördineren.