Sine Limite is gestart met een leerlingplatform. Op 21 januari is de eerste bijeenkomst. Nathan van Solkema is de vertegenwoordiger van onze school.
Horde (hoogbegaafden onderwijs regio Deventer) organiseert op 4 februari een thema-avond over communicatie tussen ouders en school met als titel :"Beter communiceren"," Ouders en school in gesprek". Sprekers Eunice van Luit (trainer en coach) en Marieke Maas-Bink ( leerkracht en intern begeleider) zullen dit thema vanuit beide kanten belichten. De avond is voor ouders, leerkrachten en overige belangstellenden en zal gehouden worden in Vrije School de Kleine Johannes. Aanvang is 20.00 uur.