Er zijn er drie vaststaande contactmomenten met ouders/verzorgers. (november, februari en juni) Alle ouders worden twee keer uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Het eerste gesprek vond plaats in november. In juni wordt ook iedereen uitgenodigd. In het komende gesprek van februari kunt u zelf aangeven of een gesprek gewenst is. U kunt zich deze week aanmelden bij de leerkracht. Ook de leerkracht kan aangeven of een gesprek gewenst is. De leerkracht kiest 1 van de 2 avonden om de gesprekken te plannen. De gesprekken staan gepland op dinsdag 9 feb. en donderdag 18 feb.
In dit 10-minuten gesprek kunt u het volgende verwachten:
Groepen 3 t/m 7: informatie over het rapport.
Groepen 1 en 2  : informatie uitwisseling op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en de leerresultaten.

De ouders van de leerlingen uit groep 8 zijn uitgenodigd op maandag 8 of dinsdag 16 februari.