carnaval plaatjeOp vrijdag 5 februari a.s vieren we op de Nicolaasschool carnaval. Het thema dit jaar is: Wat een beestenboel!  De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 mogen in de ochtend al verkleed op school komen. De kinderen uit de overige groepen (4 t/m 8) nemen de verkleedkleren mee naar school en krijgen tussen de middag de gelegenheid om zich om te kleden. In de ochtend wordt het gewone lesprogramma gevolgd. Ook de pauzes vinden op de normale tijd en wijze plaats. Dit betekent dat de kinderen (net als anders) zelf eten en drinken voor de lunchpauze mee naar school nemen. De groepen 1 en 2 vieren samen carnaval, evenals de groepen 3, 4 en 5 en de groepen 6, 7 en 8. Het feestprogramma start om 13.00 uur. De school gaat op de normale tijd (14.30 uur) uit. Helaas is er voor de ouders geen gelegenheid om bij de carnavalsviering aanwezig te zijn.

carnaval tekst