Het blijkt dat er allerlei virussen ronddwalen. Geen wonder dat velen grieperig zijn.  Hopelijk is deze periode snel voorbij en kunnen we met een klein voorjaarsgevoel naar de vakantie werken.  
De school is net klaar met de tussentoetsen. Dat wil zeggen dat we op de gebieden rekenen, lezen en spelling alle kinderen de Cito midden toets afnemen voor de genoemde vakken. Het is een graadmeter voor de school om te zien of er gemiddelde afwijkingen zijn van de landelijke normering. Op kind niveau wordt het ontwikkelingslijntje doorgetrokken en zichtbaar hoe de ontwikkeling op dat gebied is. De eerste rapporten zijn vandaag meegegeven en de gesprekken komen weer op gang. Hoe gaat het met mijn kind? Wat doet de school, als het kind niet de verwachte ontwikkeling doormaakt? We hopen dat we met elkaar de juiste ondersteuning voor het kind zijn. Het goede gesprek daarover is van groot belang.
De afgelopen maand zijn er gesprekken geweest met de MR en de Ouderraad over de afstemming van communicatie tussen de school en ouders. Een aantal verbeterpunten aan beide kanten zijn hierin naar voren gekomen. In deze nieuwsbrief  op pagina 6 vindt u hierover een verslag.