Spreken is misschien wel het meest voor de hand liggende communicatiemiddel die de mens tot zijn beschikking heeft. Ook al lijkt de mobiele telefoon het gesproken woord te verdringen, niets is zo direct en ‘echt’ als een persoonlijk gesprek. Dagelijks worden er veel woorden de ruimte in geslingerd, maar wat stellen ze voor? Je hoort het soms; als je niets zinnigs te vertellen hebt, kan je misschien maar beter je mond houden….
Spreken en handelen gaan samen. Ons spreken  is niet vrijblijvend. Iemand die een compliment krijgt groeit, iemand die uitgescholden wordt krimpt.
We proberen de kinderen te leren, met als voorbeeld het bijbelverhaal van Esther. Soms is het goed te zwijgen, maar er zijn ook momenten dat je je juist uit moet spreken.
Spreken vraagt om zorgvuldigheid, je kunt er iemand mee maken en breken. Spreken is nodig om de ander duidelijk te maken wat je vindt en voelt. Je mond open doen is zelfs noodzaak als er sprake is van onrecht en de waarheid aan het licht moet komen. Soms moet je juist zwijgen; als er privacy in het geding is of als er iemand beschermd moet worden.

Genoeg om te leren en leren blijft voor ons allemaal een levenslang proces.