vlinderJuni 2016, zomermaand, en het is wisselend weer.  Als school geven wij ons niet over aan het “zomergevoel”.  Tot de zomervakantie is het nog 7 weken, waarin kinderen veel kunnen leren. We zullen met veel plezier de ontwikkeling van de kinderen stimuleren.
Twee weken geleden hebben we met ons gehele team een training gehad over het inzetten van de 21eeuwse vaardigheden. We hadden een inspirerende ochtend.  Met deze ideeën hebben we nieuwe doelen geformuleerd voor de rest van het schooljaar. In de lesvoorbereidingen zullen onderwerpen als samenwerken, hogere orde vraagstelling en “denksleutels” meegenomen worden.
U leest in deze uitgave van Nicolaas Nieuws wat van belang is voor u in deze maand. Komende weken zijn de 10 minutengesprekken. Ik hoop dat u zinvolle gesprekken heeft en ervaart dat leerkrachten voor uw kind hun uiterste best doen en u daarvan goed op de hoogte brengen.