ouderavondDe ouderavond over informatie over 5gsd is door ongeveer 40 ouders van onze school bezocht. Ook veel
toekomstige ouders.
Naast de informatie, die van belang is voor onze school, is een film bekeken over de situatie in Deventer en is er algemene landelijke informatie gegeven.  
Na afloop is de vraag gesteld welke aandachtpunten er zijn voor het vervolg. Hieronder een samenvatting.
 
TSO
Drie kwartier pauze TSO – rustig eten en nog ruimte voor buiten spelen, kwartier te kort  Half uur  totaal pauze en tot 14.00 uur – levert meer op, lange middag daarna.
Lunchtijd = lestijd
Liefst tot 14.00 uur

BSO
BSO blokuur (van 14.00-16.00 of van 14.00-18.00 uur)
Flexibele bso
Activiteiten concreter bso
Aansluiting andere activiteiten (brede school of bso)  op eindtijd school

Scenario’s
Kiezen uit verschillende scenario’s
Graag juist een duidelijk scenario – duidelijkheid waar voor te kiezen

Het kind
Kind centraal
Goede verdeling over de week en de dag tussen inspanning / ontspanning
Vrijdagmiddag voor de kleintjes een rustige middag
Wanneer jonge kinderen erg moe zijn, bespreken met leerkracht en dagje thuis
Kinderen meenemen in proces
Sociale aspect meenemen – kinderen moeten ook naar verjaardagspartijtje kunnen op andere dagen
dan woensdag.
Gat tussen aantal uren PO-VO wordt groter

Organisatie
Wat levert het financieel op en hoe wordt dit ingezet
Heeft dit invloed op piekdagen / studiedagen
Verschil bovenbouw in aantal uren nu en bij 5gsd  

Procedure
Op welke manier wordt de ouderraadpleging gedaan Communicatie naar ouders: hoe verder Stem per kind of per gezin Toekomstige ouders willen graag alle informatie .

Hoe verder:
In oktober volgt een ouderraadpleging. In december volgt een advies (instemming of niet) van de M.R. n.a.v. de raadpleging. Daarna wordt het uiteindelijke besluit van het bestuur met ouders gedeeld. Na deze mededeling volgt een eventuele voorbereiding van de scholen op het besluit 5 gelijke schooldagen.