Waarom zou ù lid willen zijn van de ondersteuningsplanraad?  
U in de ondersteuningsplanraad? Ja waarom niet!  
Per 1 augustus 2014 is op alle scholen passend onderwijs ingevoerd. In Deventer werken alle scholen samen in het samenwerkingsverband Sine Limite. 

Omdat u het belangrijk vindt dat er goed het beleid is voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen in het basisonderwijs;  
  • U wilt meedenken hoe extra ondersteuning aan leerlingen wordt geboden;
  • U wilt kennis opbouwen over het netwerk (9000 basisschoolleerlingen) waar uw school deel van uitmaakt;
  • U wilt graag nieuwe en enthousiaste mensen leren kennen.  
Het samenwerkingsverband heeft net als iedere school een medezeggenschapsraad: de  ondersteuningsplanraad (OPR). De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen en goedkeuren van het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat bijvoorbeeld welk onderwijs en welke ondersteuning de scholen aan leerlingen bieden, hoe extra ondersteuning wordt toegewezen en hoe het geld voor ondersteuning wordt verdeeld over de scholen. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en personeelsleden. Er is binnen het samenwerkingsverband een verdeling gemaakt. De afgelopen 3 jaar heeft een personeelslid deelgenomen aan de OPR. De komende 3 jaar zal dit een  ouder van onze school zijn.  

Verwachtingen  
De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een school. Er wordt onder andere verwacht:  
dat u (goed voorbereid) naar de vergaderingen komt  
actief meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden  een open en actieve houding heeft en het belang van kinderen/ouders/personeelsleden daarin  vertegenwoordigt.  
Als u enige kennis, ervaring of feeling met het onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en met beleid en financiën heeft is dat een voordeel. Maar natuurlijk kunt u ook kennis gaandeweg opbouwen of advies vragen.  

Wat kost het en wat levert het u op?  
Het kost u vooral tijd. U moet rekenen op ongeveer vier vergaderingen per jaar, die ook voorbereidingstijd van u vragen en afstemming met de achterban over de te bespreken onderwerpen.  
Als OPR-lid praat en denkt U mee over onderwerpen die àlle schoolbesturen van de gemeente Deventer. U ontmoet en praat met personeelsleden en ouders van andere scholen. Samen met de andere OPR-leden vormt u een belangrijke raad die het bestuur van het samenwerkingsverband adviseert over het ondersteuningsplan en de uiteindelijke instemming hieraan moet verlenen.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bianca Geerdes Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.