De laatste dagen voor de zomervakantie zijn begonnen.  
Nog ruim een week bomvol activiteiten en het afscheid van groep 8.  
A.s. maandag is de sponsoractie voor het schoolplein. De tussenstand hiervoor is 869 euro. Nu al een prachtig bedrag!  
Vrijdag 15 juli 12.00 is het dan echt zo ver voor de kinderen, 6 weken vakantie! In deze nieuwsbrief alvast een enkele mededelingen voor het nieuwe schooljaar, zodat u daar op tijd rekening mee kunt houden.  
Allemaal alvast goede dagen gewenst en graag uitgerust en gezond weer terug!
 
Vervanging vanaf het nieuwe schooljaar:
Vanaf 1 juli 2016 is de wet werk en zekerheid in werking getreden binnen het onderwijs. U heeft het vast gelezen in de krant!
Voor onze CAO betekent dit, dat wanneer een invaller binnen drie jaar een 7e contract krijgt, dit een vast contract moet worden. Bij iedere dag invallen betekent dit een nieuw contract.  
Veel besturen hebben zich daarom aangesloten bij een roulatiesysteem, waarbij steeds andere invallers aanwezig zijn. Onrustig voor kinderen en niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs.
Wij hebben gekozen voor vaste leerkrachten, die deze kortdurende vervangingen kunnen opvangen. Loes Fassbender, Melvin ten Have, Nienke v.d. Bosch en Ingeborg Stiekema zullen het meest vervangen. Daarnaast hebben een aantal andere vaste leerkrachten aangegeven bij nood te  willen inspringen.
We hopen dat we hierdoor een stabiel vervangingsbeleid hebben neergezet.