Op 15 september wordt dit jaar een informatieavond ge- geven voor alle ouders van de groepen 1/2 en 4 t/m 7. We starten deze avond om half 8 met een korte kennismaking met de leerkrachten. Daarna volgen twee workshoprondes met info over het betreffende cluster.
Zo zal om 20.00 en 20.30 in- formatie gegeven worden over bv. Differentiatie in de groepen 1/2, spellingsregels en bloon, Rots en Water in groep 6, huiswerk-spreekbeurt- werkstuk in de middenbouw etc.
Na de kennismaking bent u vrij om een van deze workshops te kiezen. Ze worden twee keer gegeven.
U krijgt nog een overzicht van alle workshops.
 
De groepen 3 hebben op deze avond gepland met o.a. infor- matie over de nieuwe methode Veilig Leren Lezen. Deze duurt de hele avond.

Misschien wilt u voor deze ken- nismaking iets belangrijks delen over uw kind met de huidige leerkracht. U kunt dan altijd een afspraak maken.