In juni 2016 heeft een informatieavond plaats gevonden over 5 gelijke schooldagen.
In de bijlage van deze nieuwsbrief een samenvatting over wat verteld is op deze avond. Geprobeerd is antwoorden op uw vragen daarin mee te nemen.
Volgende week volgt een raadpleging van de medezeggenschapsraad onder de ouders. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de besluitvorming.

In de informatie staat de procedure over de besluitvoering uitgewerkt.