Net voor de Herfstvakantie heeft juf Marieke een lelijke smak gemaakt met haar fiets en haar pols gebroken. Ze zit op dit moment in het gips. Over twee weken mag dit er gelukkig weer af. Juf Carmen zal haar tot deze tijd helpen in de groep.
Juf Annemieke (gym) heeft een stemoperatie ondergaan. Komende weken zal zij re-integreren. Ze mag haar stem niet voluit gebruiken. Ze start dus met kleine groepjes en helpt bij de tussenschoolse opvang. Juf Ingeborg zal haar werk voorlopig overnemen.
Nog een fijn bericht:
juf Ivet, juf Petra en juf Ashley (onderwijsassistente) zijn in blijde verwachting.