speelplaats 1 300pxbU heeft het vast al gezien.
Het klimtoestel is verplaatst en gedeeltelijk vernieuwd, de valdemping is vernieuwd en een voetbalveldje is aangelegd. De nieuwe doeltjes zijn betaald met een gedeelte van de opbrengst van de sponsorloop.
Onze klussengroep is liefst 3 zaterdagen druk bezig geweest. Graag willen we deze ouders, die geholpen hebben, hiervoor ontzettend bedanken! Er is gesloopt, gesjouwd, gelijmd en geveegd. Zwaar werk!!
Het resultaat van het achterplein is in ieder geval prachtig geworden!!

Het nieuwe kunstgras is ‘ingezaaid’ met zand. Aan de voorkant van de school is dit ooit door een erkend bedrijf gelegd, echter wel met rubber bolletjes. Een deel is in de jaren al verdwenen. We houden de uitkomst van de onderzoeken in de gaten. Mochten er redenen zijn maatregelen te nemen, dan zullen we dit zeker doen!

De kinderen hebben verleden week zelf, samen met de leerkrachten, afspraken gemaakt hoe om te gaan met deze nieuwe situatie.
Na de Kerst gaan we verder met het inrichten van de speelplaats.
Er zullen kleinere speeltoestellen worden vervangen en wat meer verstopplekken gecreëerd worden. Er wordt verder bekeken waar nog meer “groen” kan worden geplant.

speelplaats 2 300pxbspeelplaats 3 300pxb