November is op alle fronten een dynamische maand. We komen volop in de herfst. Na een betrekkelijk rustige start komen nu nog 7 weken met de Sint– en Kerstviering. De eerste resultaten van kindontwikkeling zijn in kaart gebracht en worden besproken in de 10 minutengesprekken.

Onze studiedag, net voor de vakantie, heeft in het teken gestaan van wereldverkenning. We hebben gesproken over wat wij belangrijk vinden op het gebied van wereldverkenning. Er zijn hierover onderzoeksvragen opgesteld. Ook hebben we vragen opgesteld over hoe we de 21eeuwse vaardigheden kunnen verweven in ons wereldverkennend onderwijs. Tot de Kerst gaan we hiermee aan de slag.
Deze dag hebben we ook gesproken over ‘het kind centraal’. Welke  mogelijkheden zijn er om het kind actief deel te laten nemen in hun leerproces. Een kind eigen voorstellen laten indienen over hetgeen hij of zij wil leren. Wat geeft het kind aan nodig te hebben om hetgeen te leren. Samen een doel bepalen. Het kind krijgt op deze manier de gelegenheid eigenaar te worden van zijn eigen leerproces, wellicht de krachtigste motivatie.