mamasWat een geweldige viering en een gezellige bijeenkomst was het in december. Graag willen we ieder- een bedanken die zijn/haar steentje heeft bijgedragen.

Voor de Mama’s is in december  471,29 bijeengebracht.
Dit is de opbrengst van de kerstborrel plus 105,- van de opbrengst ijzeractie.
Alle mensen: hartelijk dank voor dit mooie resultaat!!