Voor de kerstvakantie heeft Ans van Haaren een baan bij Sine Limite, het samenwerkingsver- band van Deventer, aangebo- den gekregen. Zij zal in ver- schillende wijken in Deventer een relatie gaan leggen tussen basisscholen en kindercentra.
Voor Ans een prachtige uitda- ging.
Ans start hiermee op maandag 23 januari.

Vorige week hebben we beke- ken hoe we de ontstane vacatu- re van Ans kunnen invullen.
 
Om de stabiliteit van de groep te waarborgen hebben we voor de volgende constructie geko- zen.
Ireen zal haar taak in de groep uitbreiden en ook op dinsdag en woensdag gaan werken.
Nicolet Mol zal op maandag de groep begeleiden.

Nicolet doet tot de zomervakan- tie haar LIO-stage (het laatste jaar van de PABO) in groep 1/2a. Deze stage is de afron- ding van haar opleiding. Nicolet heeft voor de kerstvakantie reeds kennis gemaakt en mee- gedraaid.
 
De komende periode zal zij in- gewerkt worden door Ans en Ireen.

Uiteraard willen wij u de gele- genheid geven afscheid te ne- men van Ans.
Op vrijdag 20 januari om 11.30 uur bent u welkom om Ans ge- dag te zeggen en een kopje kof- fie te drinken.