Een nieuw jaar! We wensen u allen een bloeiend nieuw jaar toe. Een periode van nieuwe kansen en mo- gelijkheden. We wensen u allen veel geluk daarbij en gezondheid en vreugde!!
We zijn weer met nieuw elan bezig met invullen van de toekomst.
We hebben in de afgelopen periode uitgeprobeerd hoe we de 21ste- - eeuwse vaardigheden kunnen ver- werken in het aanbod van wereld- verkenning.
Afgelopen maandag hebben we ons verder verdiept in de wereld verken- nende vakken. Deze kunnen ook thematisch worden aangeboden.
 
De komende weken maken we de balans op van het afgelopen half- jaar en dit wordt weergegeven in het rapport. Dit jaar een digitaal rapport, waarover u verder in de nieuwsbrief uitleg over krijgt.

Er zijn twee avonden gepland om, wanneer dit vanuit ouders of leer- krachten gewenst is, daarover in gesprek te gaan met elkaar. Een goede open en oplossende com- municatie zorgt ervoor dat de ont- wikkeling van het kind tot zijn recht komt.