We willen alle nieuwe ouders uitnodigen voor een informatieve
avond waarop het basisonderwijs in het algemeen en het onderwijs van de Nicolaasschool in het bijzonder centraal staan. In anderhalf uur willen we vanuit bestuurlijk en organisatorisch perspectief de structuur van de school en haar omgeving in beeld brengen.
We starten de avond met vier korte presentaties van de directeur, het bestuur, de medezeg- genschapsraad en de ouderraad. Daarna kunt u apart met vertegenwoordigers van alle gele- dingen dieper op een door u gewenst onderwerp ingaan. Ook zullen we u actief vragen hoe u over een aantal onderwerpen denkt.

De avond is op:        maandag 13 februari 2017
Plaats:    beneden in/bij het speellokaal van de kleuters
Aanvang:    de koffie staat vanaf 19.45 uur klaar
We willen graag om 21.30 uur stoppen. We hopen u op deze avond te ontmoeten.