Heel eerlijk? We zijn er nog steeds verbaasd over. Het parke- ren van uw auto (of die van de oppas of opa of oma) op plek- ken die daar niet voor zijn bedoeld. Misschien ten overvloe-
de…. Wilt u uw auto NIET op de stoep voor het hek parkeren?
Die stoep biedt namelijk veiligheid voor uw en andermans kinderen.