carnaval 2017Pfffff, zucht, kreun, steun….. Het zijn geluiden die wij als leerkrachten de afgelopen weken van de kinderen moesten aanhoren. Na de citotoetsen is het hoogtijd voor ontspanning en gezelligheid! Carnaval 2017 staat voor de deur!
Op vrijdag 17 februari a.s vieren we op de Nicolaasschool carnaval. Het thema dit jaar is: Nicolaas got Talent! De kinderen uit de groe- pen 1 t/m 3 mogen in de ochtend al verkleed op school komen. De kinderen uit de overige groepen (4 t/m 8) nemen de verkleedkleren mee naar school en krijgen op school de gele- genheid om zich om te kleden. De groepen 3 t/m 8 volgen ’s ochtends het normale lespro- gramma. Ook de pauzes vinden op de norma- le tijd en wijze plaats. De groepen 1/2 vieren ’s ochtends al carnaval.
 
party timeDe groepen verzorgen voor elkaar een leuk op- treden tijdens Nicolaas got Talent! Alle kinderen nemen deze dag (net als anders) zelf eten en drinken mee naar school. In de middag gaat het feest nog even door. De groepen 3 en 4 verzor- gen voor elkaar ook een leuk optreden. Dit jaar pakken wij voor de groepen 5 t/m 8 groots uit! Er komt een DJ draaien in de school! Deze fees- telijke dag komt om 14:30 (normale tijd) tot zijn eind. Helaas is er voor de ouders geen gelegen- heid om bij de carnavalsviering aanwezig te zijn.
Wij hebben er al zin in! ALAAAAAAF!!