Fijn als uw kind jarig is en andere kinderen uitnodigt voor een partijtje. Deze uitnodigingen wor- den regelmatig uitgedeeld in de klas.
Voor jonge kinderen is het vaak niet te bevatten dat hij of zij niet wordt uitgenodigd. We vragen dit dan ook te doen na schooltijd.