Er zijn er drie vaststaande contactmomenten met ouders/verzorgers. (november, februari en juni) Alle ouders w orden twee keer uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Het eerste gesprek vond plaats in november. In juni wordt ook iedereen uitgenodigd. In het komende gesprek van fe- bruari / maart kunt u zelf aangeven of een gesprek gewenst is. U kunt zich deze week aanmelden bij de leerkracht. Ook de leerkracht kan aangeven of een gesprek
gewenst is. De leerkracht kiest 1 van de 2 avonden om de ge- sprekken te plannen. De gesprekken staan gepland op dinsdag 28 feb. en donderdag 9 mrt

In dit 10-minutengesprek kunt u het volgende verwachten: Groepen 3 t/m 7: informatie over het rapport.
Groepen 1 en 2 : informatie uitwisseling op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en de leerresultaten.